Vì sao dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe bị thu hồi?

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã có kết luận về dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo chưa triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết, vi phạm Luật Đất đai thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013

Ngày 09/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có Thông báo thu hồi đất đã giao thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vì sao dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe bị thu hồi? - Ảnh 1

Trước đó, ngày 6/1/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ trao giấy phép chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe. Tháng 9/2013, Công ty Châu Vũ (Việt Nam) liên doanh với Công ty VC Mediproject (Singapore) khởi công đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại địa bàn giao đất là xã Hợp Châu.

Theo Quyết định 2736/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 xây dựng công trình Trung tâm Dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe. Dự án này gồm ba hạng mục chính, đó là Bệnh viện đa khoa, Trường Cao đẳng điều dưỡng và Khu điều dưỡng, nghỉ dưỡng.

Quy mô các công trình chức năng chủ yếu: Bệnh viện đa khoa 300 giường; Khu y tế nghỉ dưỡng 200 giường; Trung đào tạo y tá, điều dưỡng. Đây được xem là dự án Khu bệnh viện đa khoa, khu y tế, dịch vụ nghỉ dưỡng và trường đào tạo y tá, điều dưỡng chất lượng cao.

Kết luận của Thanh tra tỉnh tại Tại Kết luận số 08/KL-TTr ngày 15/4/2022 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe trong việc thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã xác định Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết tại Điều 3 Giấy chứng nhận đầu tư chứng nhận điều chỉnh lần 3 ngày 28/8/2013, vi phạm Luật Đất đai thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ vào Văn bản số 3188/UBND-NN5 ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh với nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc tại Kết luận số 08/KL-TTr ngày 15/4/2022 nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thông báo đến Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe về việc thu hồi diện tích UBND tỉnh Vĩnh phúc đã giao cho Công ty tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 để Công ty TNHH Dịch vụ và chăm sóc sức khỏe được biết và phối hợp thực hiện.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống