Việt Nam chính thức có khu thương mai tự do gắn liền cảng biển lớn nhất miền Trung

Với 452/459 đại biểu tán thành, cơ chế phát triển khu thương mại tự do này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Sáng nay (ngày 26/6), tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, Quốc hội cho phép thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu.

Khu thương mại tự do là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư, tài chính, thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Quốc hội chính thức thông qua đề án xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng
Quốc hội chính thức thông qua đề án xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng

Khu thương mại tự do Đà Nẵng có các khu chức năng gồm khu sản xuất, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định pháp luật.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng với khu vực bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.

Về thẩm quyền, Nghị quyết quy định Thủ tướng quyết định thành lập, điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố trong ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng bảo đảm đồng bộ sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng; trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện như trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố quyết định việc lấy ý kiến Bộ, ngành có liên quan và quyết định theo thẩm quyền.

Với chính sách về đất đai, Quốc hội cho phép trong trường hợp vị trí đề xuất Khu thương mại tự do Đà Nẵng chưa được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố hoặc có sự điều chỉnh về quy mô, địa điểm đã được phê duyệt, UBND thành phố tổng hợp, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.

Nghị quyết cũng quy định chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng, như nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng không phải có dự án đầu tư và không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tại địa bàn thành phố khi đáp ứng các điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan, trừ điều kiện về kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu.

Quốc hội cũng cho phép căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách thành phố, sự phù hợp với quy hoạch có liên quan, HĐND TP. Đà Nẵng quyết định đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài khu để thúc đẩy việc hình thành và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Được biết, dự án cảng Liên Chiểu gồm 2 thành phần, phần cơ sở hạ tầng dùng chung và phần kêu gọi đầu tư trong đó, phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.462 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đã tổ chức khởi công từ tháng 9/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg năm 2021, cảng biển Đà Nẵng là cảng biển lớn nhất khu vực miền Trung và là 1 trong 3 cảng biển lớn nhất, trọng điểm Việt Nam.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống