Vietnam Airlines chìm đắm trong thua lỗ

Năm 2021, Vietnam Airlines ghi nhận thua lỗ 12.966 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Vietnam Airlines thua lỗ lớn, đẩy giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu chỉ còn 229 đồng.

v
v

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. Theo đó, trong năm vừa qua, đơn vị này ghi nhận 27.911 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 31,1% so với năm trước. Doanh thu thuần năm 2021 của Vietnam Airlines thấp nhất kể từ năm 2008 và chỉ bằng 28,4% doanh thu thuần năm 2019 - năm cao nhất lịch sử.

Năm vừa qua, Vietnam Airlines ghi nhận thua lỗ 12.966 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ 10.886 tỷ đồng. Đưa khoản lũy kế lên 21.979 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu chỉ còn 507 tỷ đồng, tương đương giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu chỉ còn 229 đồng.

Trong năm 2021, Vietnam Airlines đã tăng vốn từ 14.182 tỷ đồng lên 22.143 tỷ đồng sau khi chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 5/8 - 14/9/2021 với số tiền thu được là hơn 7.961 tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện mua số cổ phiếu trị giá 6.895 tỷ đồng thuộc quyền của cổ đông Nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tại Vietnam Airlines. Cổ đông chiến lược Tập đoàn ANA (Nhật Bản) đã chuyển nhượng quyền mua 70 triệu cổ phiếu cho 13.000 người lao động của Vietnam Airlines mà không yêu cầu bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào cho việc chuyển nhượng quyền mua.

Sau khi tăng vốn, các cổ đông lớn của Vietnam Airlines là CMSC (55,20%), SCIC (31,14%) và Tập đoàn ANA (5,62%).

Tại thời điểm 31/12/2021, doanh nghiệp này đang vay ngắn hạn và dài hạn 34.800 tỷ đồng, trở thành gánh nặng tài chính trong thời gian tới khi tiền lãi trị giá ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Hiện nay, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines đang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và bị HOSE đưa vào diện kiểm soát từ 3/11/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là số âm. Điều này, cổ phiếu HVN không được cho vay ký quỹ (margin).

Đóng cửa ngày 5/4, HVN đạt 25.200 đồng/cổ phiếu, tăng 8,6% so với đầu năm nhưng giảm 46,5% so với đỉnh được thiết lập trong năm 2018.

Nguyễn Nhu

Theo Chất lượng & Cuộc sống