Vừa mới xin chuyển từ khu nghỉ dưỡng thành khu đô thị, ‘siêu dự án’ 4 tỷ USD của VinaCapital ở Quảng Nam lại có biến mới?

Thời gian hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thành viên Tập đoàn VinaCapital) sẽ được gia hạn đến ngày 30/6/2023.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản điều chỉnh thời gian hoàn thành các dự án khu tái định cư phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Theo đó, tỉnh Quảng Nam thông nhất gia hạn đến ngày 30/6/2023.

Các dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, gồm: Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Sơn Viên do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (thay mặt Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An) làm chủ đầu tư (được nêu rõ tại tại Công văn số 1546/SKHĐT-QHTH năm 2021).

Qua đó, thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2016 – 2019, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, có tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.  
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, có tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.  

Theo tìm hiểu, dù các dự án triển khai thực hiện từ năm 2016, đến nay đã 5 năm, nhưng công tác triển khai thi công chưa hoàn thành đối với phần đã được giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án là quá chậm trễ.

Quá thời gian tiến độ 18 tháng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam đã có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện đến 30/6/2023, thêm 42 tháng là vượt quá thời gian quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án, để xem xét phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm tiến độ, năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Từ đó, đơn vị này sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo quy định, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai hoàn thành toàn bộ dự án.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm tiếp tục rà soát các nội dung cần điều chỉnh của các khu tái định cư cho phù hợp; trong đó có điều chỉnh giảm diện tích Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 2 để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái kết nối cộng đồng tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, để lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án.

Lập kế hoạch chi tiết thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng trên phần diện tích còn lại của các dự án khu tái định cư và phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn thực hiện theo cam kết…

UBND tỉnh này cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, điều chỉnh quy mô đầu tư các dự án khu tái định cư của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính các Khu tái định cư: Duy Hải (giai đoạn 2), Duy Hải (giai đoạn 3), Sơn Viên theo quy định.

Uyển Nhi

Theo Kinh doanh & Phát triển