Bình Định quy hoạch 2 khu đô thị hơn 70ha phía Tây Quốc lộ 19 mới

Hai khu đô thị này sẽ bố trí các công trình nhà ở, thương mại - dịch vụ với hình thức kiến trúc hiện đại, đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị NĐT-01 và NĐT-02 Tây đường Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Bình Định quy hoạch 2 khu đô thị hơn 70ha phía Tây Quốc lộ 19 mới - Ảnh 1

Trong đó, Khu đô thị NĐT-01 diện tích quy hoạch hơn 41ha, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước. Quy hoạch kiến trúc với quy mô dân số khoảng 6.000 người, bình quân 15-28 m2/người.

Khu đô thị NĐT-02 diện tích quy hoạch hơn 32ha, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 mới, đoạn từ TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước. Quy hoạch kiến trúc với quy mô dân số khoảng 13.000 người, bình quân 15-28 m2/người.

UBND tỉnh Bình Định quyết định quy hoạch 2 khu đô thị nêu trên nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 mới, đoạn từ TP Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước.

Đây sẽ là các khu đô thị có bố trí các công trình nhà ở, thương mại - dịch vụ với hình thức kiến trúc hiện đại, đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông chính kết nối từ đường Đào Tấn (TP Quy Nhơn) đi Quốc lộ 19 mới.

Đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở, góp phần hoàn thành chương trình phát triển đô thị TP Quy Nhơn, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đầu tư, nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập đồ án quy hoạch, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan, thông qua Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch và thực hiện các nội dung có liên quan, tổ chức thẩm định, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các quy định của pháp luật.

Được biết, đầu năm 2021, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân đầu tư dự án Khu đô thị NĐT-01 và NĐT-02 Tây đường Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Trong đó, dự án Khu đô thị NĐT-01 có tổng vốn đầu tư 2.950 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ Quý I/2021 đến Quý I/2028; dự án Khu đô thị NĐT-02 có tổng vốn đầu tư 3.010 tỷ đồng; tiến độ thực hiện từ Quý I/2021 - Quý IV/2028.

Văn Nhân

Theo Doanh nghiệp Việt Nam