Bộ VH-TT&DL thanh tra Vinasport: Vợ trưởng đoàn thanh tra là thủ quỹ tại doanh nghiệp

Theo Thanh tra Chính phủ, việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bố trí trưởng đoàn thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport) nhưng có người thân (vợ) là nhân viên thủ quỹ của Vinasport là chưa đúng quy định.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thu hồi kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport).
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thu hồi kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport).

Như VietnamFinance đã thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam (Vinasport).

Đáng chú ý trong kết luận điều tra này, Thanh tra Chính phủ đã làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện quyết định thanh tra số 533 và ban hành kết luận thanh tra số 237 vào năm 2021.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho biết việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra tại Vinasport là chưa thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ. Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất ký thừa lệnh quyết định thanh tra là chưa thực hiện theo Nghị định 86 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc căn cứ vào đơn của 2 người đại diện (ông Nguyễn Ngọc Thạch, ông Lê Hồng Nam) và báo cáo 3 người đại diện (quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Vinasport) để xây dựng nội dung chi tiết tiến hành thanh tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn thanh tra là thiếu chính xác, chưa chọn đúng đối tượng. Nội dung phân công có những nhiệm vụ không liên quan đến nội dung của cuộc thanh tra.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, trước khi công bố quyết định thanh tra, đoàn thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không gửi đề cương yêu cầu báo cáo cho Vinasport theo quy định. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng không giao người giám sát hoặc thành lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra là không thực hiện đúng quy định của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt, theo Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bố trí trưởng đoàn thanh tra có người thân (vợ) là nhân viên thủ quỹ của Vinasport là chưa đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Nội dung thanh tra chưa có các nội dung liên quan đến việc cử, miễn nhiệm, quản lý, giám sát người đại diện tại Vinasport là chưa đầy đủ các nội dung của công tác quản lý, sử dụng vốn của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

"Trách nhiệm trước những thiếu sót nêu trên thuộc lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng đoàn thanh tra", Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với các nội dung kết luận thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ đánh giá có một số nội dung chưa có kết luận, kiến nghị.

Cụ thể, nội dung liên quan đến thực trạng, mục đích sử dụng đất của các cơ sở nhà đất, kết luận thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa kiến nghị cụ thể với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tồn tại, vi phạm liên quan đến thực trạng, mục đích sử dụng đất của Vinasport, chưa đạt được đầy đủ mục đích của cuộc thanh tra.

Kết luận này cũng chưa nêu được những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinasport trong 3 năm từ 2017-2019…

Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm nêu trên thược về thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và trưởng đoàn thanh tra. Tuy nhiên sau đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thống nhất trong Ban cán sự Đảng bộ để tiến hành thu hồi kết luận thanh tra và các quyết định liên quan.

Thanh tra Chính phủ cho biết đã đồng ý với hướng xử lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thu hồi kết luận thanh tra này.

Tuệ Lâm

VietnamFinance