Cả nước hiện có bao nhiêu doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh?

Cả nước có 896.107 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 9.773 doanh nghiệp (tương ứng 1,1% so với thời điểm cuối năm 2022).

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 4.555 tỷ đồng, bằng 10,8% so với dự toán, bằng 67,6% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 86,4 USD/thùng, bằng 123,4% so với giá dự toán.

Thu nội địa ước đạt 131.636 tỷ đồng, bằng 9,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,9% so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 578.035 tỷ đồng, bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% so với cùcng kỳ năm 2022.

Có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 38%); 8/20 khoản thu đạt dưới mức 38% ;13/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; 7/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê mặt nước).

Cả nước hiện có bao nhiêu doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh? - Ảnh 1

Thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 136.191 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 4, có 25/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 38%); 17/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (33-38%); 21/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 33%), trong đó có một số địa phương có tiến độ thu rất chậm (dưới 30% dự toán) như: Cao Bằng, Phú Yên, Lào Cai, Quảng Trị, Thái Bình, Tuyên Quang, Ninh Bình, Lai Châu, Hà Giang...

Tính đến tháng 4, toàn ngành thuế đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,2% kế hoạch năm 2023 và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 69,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.124 tỷ đồng, bằng 225,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.397 tỷ đồng.

Cả nước có 896.107 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 9.773 doanh nghiệp (tương ứng 1,1% so với thời điểm cuối năm 2022).

Cơ quan thuế đã ban hành 5.613 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 37.675 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt.

Thời gian tới, ngành thuế sẽ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1, tập trung triển khai thành công giai đoạn tiếp theo trên toàn quốc.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đồng thời, triển khai giải pháp Trụ cột 1 (phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập của các công ty đa quốc gia có hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh tế số và kinh doanh trên nền tảng số). Triển khai giải pháp Trụ cột 2 (nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu).

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam