Chính phủ yêu cầu không chậm trễ, trình phương án xử lý SCB trong tháng 9

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tháng 9 này phải có báo cáo về phương án xử lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, không để chậm trễ hơn nữa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 144 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội.

NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; khẩn trương hoàn thiện theo thẩm quyền các quy định, chính sách tín dụng, điều kiện cho vay với thủ tục thông thoáng, thuận tiện, khả thi, hợp lý hơn, tăng mạnh khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp và hấp thụ vốn của nền kinh tế, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

Chính phủ yêu cầu NHNN tập trung xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, báo cáo các cấp có thẩm quyền trong tháng 9 năm nay. Giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9 phương án xử lý SCB, không để chậm trễ hơn nữa.

Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

NHNN phải có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh giải ngân các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất, 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản. 

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023 diễn ra vào ngày 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao NHNN đẩy mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc theo chủ trương được cấp có thẩm quyền đồng ý, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2023.

Mai Anh

Theo VietnamFinance