Chủ tịch Quốc hội: 'Rà soát, kiên quyết loại những dự án không đúng tiêu chí'

Cho ý kiến về nội dung xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2), Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những dự án không đúng tiêu chí của Quốc hội đã quyết thì loại ra, nếu có thay đổi phải trình Quốc hội cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Sáng 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 20. Tại phiên họp này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2).

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cơ bản tán thành với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội và ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những gì Quốc hội trao. Do đó, ông đề nghị các cơ quan rà soát lại theo ý kiến thẩm tra.

"Những dự án không đúng tiêu chí của Quốc hội đã quyết thì loại ra, nếu có thay đổi phải trình Quốc hội cho ý kiến", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tính toán thêm về cơ cấu vốn và cho rằng đối với việc điều chỉnh tên dự án là quá trình tất yếu trong quá trình chuẩn bị và thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ chịu trách nhiệm. 

Đối với các dự án của Trung ương, nhất là các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết, ông Vương Đình Huệ nêu rõ, tình hình thu ngân sách 2021-2022 tốt nhưng tình hình 2023-2025 có thể không được như dự kiến, một số địa phương phản ánh có khả năng cam kết vốn cho dự án quan trọng quốc gia có thể không đạt.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng địa phương đã cam kết là phải làm và không làm được thì phải chịu trách nhiệm. Ông Huệ nhấn mạnh nguyên tắc những nội dung Quốc hội đã có nghị quyết vào thì phải thực hiện đúng Nghị quyết. Do đó, cơ quan thẩm tra phối hợp với Chính phủ để rà soát lại các dự án, kiên quyết loại những dự án không đúng. 

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cách thức sử dụng các nguồn vốn một cách tổng thể; đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan, linh hoạt vừa đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance