Chuyển động mới tại dự án gần 280ha của Hòa Phát tại Quảng Ngãi

Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của Tập đoàn Hoà Phát trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất.

Chuyển động mới tại dự án gần 280ha của Hòa Phát tại Quảng Ngãi - Ảnh 1

Theo đó, ông Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thẩm định, sớm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua việc điều chỉnh tên và diện tích dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Sơn.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất vào tháng 6/2021, với tổng diện tích gần 280 ha. Trong đó, có 235ha đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại quyết định 109 ngày 02/3/2021 nhưng không phải cho dự án Hòa Phát 2.

Để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục về đất đai dự án, Ban Quản lý KKT Dung Quất đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tên và diện tích dự án Hòa Phát 2 trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Sơn. Chỉ đạo giải quyết kiến nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Vă  n Minh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chậm nhất đến ngày 20/10 phải hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh quyết định kết thúc chủ trương tạo quỹ đất sạch và cho phép kế thừa chuyển tiếp hồ sơ, thủ tục pháp lý về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất đang thực hiện dở dang dự án Hòa Phát 2 để tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án.

Đối với kiến nghị về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa (33,97ha) trong khu vực dự án Hòa Phát 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh xác định lại đúng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thống nhất việc bố trí tái định cư tạm thời cho các hộ dân tại Khu dân cư Cà Ninh và giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì phê duyệt phương án tái định cư và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý với kiến nghị của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh về việc nâng cấp, sửa chữa các khu tái định cư cũ trên địa bàn KKT Dung Quất, với tổng mức đầu tư khoảng 29,3 tỷ đồng để vừa đảm bảo cho các hộ dân đang sinh sống ở các khu dân cư, vừa đáp ứng thêm các suất tái định cư phục vụ cho các dự án trên địa bàn KKT Dung Quất.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã xem xét, chỉ đạo giải quyết nhiều vướng mắc, kiến nghị của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất như liên quan đến việc giao đất từng phần cho dự án Hòa Phát 2; giao khu vực biển làm vùng quay tàu (38,04ha), dự án bến cảng tổng hợp Container – Hòa Phát Dung Quất; dự án cấp nước thô cho Khu liên hợp; vấn đề đơn giá cây cối, hoa màu để lập phương án bồi thường đối với đất nông nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất theo đúng thẩm quyền quy định, để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Uyển Nhi

Theo Kinh doanh & Phát triển