Cổ phiếu bật tăng từ đáy, lãnh đạo Xuất nhập khẩu Bình Thạnh bán 193.000 cổ phiếu GIL

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL - sàn HOSE) báo cáo đã bán ra 193.000 cổ phiếu GIL để giảm sở hữu từ 2,19% về 2% vốn điều lệ sau khi cổ phiếu bật tăng 66,97% từ đáy.

Ngày 1/7, ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh báo cáo đã bán ra 193.000 cổ phiếu GIL để giảm sở hữu từ 2,19% về 2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/6 đến ngày 13/6.

Trước đó, từ ngày 11/6 đến ngày 10/7, ông Nguyễn Việt Cường đã đăng ký bán ra 193.000 cổ phiếu. Như vậy, ông Nguyễn Việt Cường đã bán ra toàn bộ cổ phiếu đăng ký.

Ảnh minh họa.  
Ảnh minh họa.  

Được biết, cổ phiếu GIL gần đây có nhịp tăng khá mạnh khi từ ngày 31/10/2023 đến ngày 13/6/2024, cổ phiếu GIL đã tăng 66,97%, từ 22.250 đồng, lên 37.150 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2024, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 221,5 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 7,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 38,62 tỷ đồng, tức tăng thêm 45,84 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp chuyển từ âm 4,26 tỷ đồng, lên dương 47,24 tỷ đồng, tức tăng thêm 51,5 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính giảm 69,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,01 tỷ đồng, về 8,38 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 56,5%, tương ứng giảm 9,26 tỷ đồng, về 7,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 3,2%, tương ứng tăng thêm 1,38 tỷ đồng, lên 44,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2024, Gilimex dự kiến doanh thu 1.500 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 100 tỷ đồng, tăng 99,9% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến 10%.

Với việc ghi nhận lãi trước thuế 8,86 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024, Gilimex đã hoàn thành 8,86% so với kế hoạch lãi năm 2024 là 100 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/7, cổ phiếu GIL tăng 500 đồng lên 33.450 đồng/cổ phiếu.

Gia Linh

Theo Tài chính doanh nghiệp