Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 23/8: PVD, FMC và VNM

Giá mục tiêu mới mà VDSC khuyến nghị đối với cổ phiếu VNM là 87.600 đồng. Cộng với mức cổ tức tiền mặt kỳ vọng 3.850 đồng, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trong vòng 12 tháng là tăng 26% so với giá đóng cửa ngày 22/8/2023. VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu này cho dài hạn.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 23/8: PVD, FMC và VNM.
Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 23/8: PVD, FMC và VNM.

PVD: Giá mục tiêu là 30.200 đồng/cổ phiếu

Doanh thu nửa đầu năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HoSE: PVD) giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ. PVD không phát sinh doanh thu từ giàn đi thuê nhưng giá cước trung bình tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và hiệu suất hoạt động cải thiện mạnh, giúp cho doanh thu không bị sụt giảm nhiều. LNST nửa đầu năm 2023 đạt 207 tỷ đồng so với mức lỗ 149 tỷ đồng cũng kỳ, chủ yếu do giá cước cho thuê giàn trung bình và hiệu suất khai thác các giàn khoan tăng. Ngoài ra, PVD cũng ghi nhận khoản thu phát sinh 70,2 tỷ đồng do khách hàng đền bù hợp đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tin rằng với lợi thế tuổi đời rất trẻ trong khu vực, mức cước bình quân cho 4 giàn tự nâng của PVD có thể tăng lên trên 100 nghìn USD/ngày khi các giàn này có hợp đồng mới. KBSV cũng cũng kỳ vọng đội giàn JU của PVD sẽ tăng hiệu suất hoạt động trung bình từ 82,5% trong 2022 lên mức 92,1% và 96,0% tương ứng trong 2023 và 2024 xét trên nhu cầu thuê cao trong khu vực.

Dựa trên định giá FCFF, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD. Giá mục tiêu là 30.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 25,8% so với giá tại ngày 22/08/2023.

FMC: SSI nâng giá mục tiêu 1 năm lên 56.200 đồng/cổ phiếu

Trong quý II/2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoES: FMC) ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 1 nghìn tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ, tăng 2% so với quý trước) và 71 tỷ đồng (giảm 59% so với cùng kỳ, tăng 53% so với quý trước), giảm so với cùng kỳ do FMC đạt lợi nhuận đạt đỉnh trong quý II/2022.

Công ty chứng khoán SSI nhận thấy các dấu hiệu phục hồi trong nửa cuối năm 2023, đặc biệt khi doanh thu thuần của FMC trong tháng 7/2023 đạt 21 triệu USD (đi ngang so với cùng kỳ, tăng 47% so với mức bình quân tháng trong quý II/2023) và sản lượng tiêu thụ đạt 1.953 tấn (tăng 19% so với cùng kỳ, tăng 53% so với mức bình quân tháng trong quý II/2023).

Trong năm 2023, SSI ước tính doanh thu thuần và LNST của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ) và 331 tỷ đồng (tăng 7,0% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với kế hoạch doanh thu thuần của công ty là 5,9 nghìn tỷ đồng và LNTT là 400 tỷ đồng. Trong năm 2024, SSI ước tính doanh thu thuần và NPATMI của FMC lần lượt là 6,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 368 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ). SSI cũng kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ là 10,8% trong năm 2023 và 11,2% trong năm 2024, so với mức 11% trong năm 2022 do chi phí sản xuất từ vùng nuôi mới thấp hơn so với chi phí tôm nguyên liệu mua ngoài.

SSI ước tính lợi nhuận nửa cuối năm 2023 (tăng 39% so với cùng kỳ) tăng cao hơn so với mức lợi nhuận nửa đầu năm 2023 (giảm 26% so với cùng kỳ) và cho rằng tình hình xấu nhất có thể đã đi qua. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát doanh thu tháng để đánh giá tốc độ phục hồi trong nửa cuối năm 2023 vì bất kỳ biến động nào về giá bán tôm bình quân và sản lượng tiêu thụ sẽ tác động đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FMC và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 56.200 đồng/cổ phiếu (từ 50.600 đồng/cổ phiếu), khi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 – tương đương với tiềm năng tăng giá là 21%.

VNM: VDSC khuyến nghị mua, giá mục tiêu 87.600 đồng/cổ phiếu

Trong quý II/2023, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HoSE: VNM) lần lượt đạt 15.195 tỷ đồng (tăng 9,2% so với quý trước; tăng 1,8% so với cùng kỳ) và 2.198 tỷ đồng (tăng 18,4% so với quý trước; tăng 5,5% so với cùng kỳ). Thị trường nội địa là động lực tăng trưởng chính. Lợi nhuận ròng tăng nhanh hơn doanh thu nhờ: xu hướng giảm của giá bột sữa nguyên liệu nhập khẩu; tối ưu hóa chi phí BH&QLDN và thu nhập tài chính cao hơn.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự phóng doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ trong nửa cuối năm 2023 lần lượt đạt 33.419 tỷ đồng (tăng 7,3% so với cùng kỳ) và 4.973 tỷ đồng (tăng 19,3% so với cùng kỳ). Giả định rằng giá bột sữa nhập khẩu tiếp tục xu hướng giảm do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, biên gộp được kỳ vọng sẽ có xu hướng tăng trong giai đoạn quý III và quý IV/2023. Cùng với mức nền thấp trong quý IV/2022, lợi nhuận ròng dự kiến của quý IV/2023 sẽ đạt mức tăng trưởng theo năm hai con số ở mức cao.

VDSC vẫn duy trì mức dự phóng doanh thu thuần của VNM trong năm 2023 là 62.532 tỷ đồng (tăng 4,3% so với cùng kỳ), nhưng điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lên 9.028 tỷ đồng (tăng 6,0% so với cùng kỳ), tương đương với EPS năm 2023 đạt 3.888 đồng (tăng 7% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chính là giá bột sữa nhập khẩu giảm nhanh hơn so với kỳ vọng.

Kết hợp mô hình định giá FCFF (55%) và so sánh bội số (45%) với P/E áp dụng là 21,0x, giá mục tiêu mới của VDSC đối với cổ phiếu VNM là 87.600 đồng, cao hơn 8,0% so với giá mục tiêu gần nhất (81.100 đồng) vào tháng 6/2023. Cộng với mức cổ tức tiền mặt kỳ vọng 3.850 đồng, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trong vòng 12 tháng là tăng 26% so với giá đóng cửa ngày 22/8/2023. Do đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu này cho dài hạn.

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance