Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (30/1): POW, VHC và QTP

Đóng góp gần 30% lợi nhuận trước thuế trong năm 2023, SSI cho rằng Vũng Áng có thể là động lực tăng trưởng cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ POW (2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ).

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (30/1): POW, VHC và QTP
Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (30/1): POW, VHC và QTP

POW: SSI khuyến nghị mua với giá mục tiêu 14.800 đồng/cổ phiếu

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố doanh thu ước tính của toàn tổng công ty đạt 28.527 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 2.071 tỷ đồng, vượt 140% kế hoạch.

Công ty Chứng khoán SSI kỳ vọng POW có thể ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2023 sau một số sự cố kỹ thuật ở năm 2022.

Theo đó, tổ máy số 1 của Vũng Áng có thể hoạt động trở lại trong quý II/2023. Đóng góp gần 30% lợi nhuận trước thuế trong năm 2023, SSI cho rằng Vũng Áng có thể là động lực tăng trưởng cho lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ POW (2,1 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, xu hướng giá khí giảm và giá than nhiệt giảm có thể là yếu tố tích cực đối với POW, theo SSI.

Cổ phiếu POW đang giao dịch ở mức EV/EBITDA năm 2023 là 4,1 lần, thấp hơn 50% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 14.800 đồng/cổ phiếu dựa trên hai phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA.

Với mức giá mục tiêu trên, mức EV/EBITDA năm 2023 của POW kỳ vọng vẫn ở mức chiết khấu hấp dẫn 29% so với các công ty cùng ngành. SSI khuyến nghị mua đối cổ phiếu POW.

SSI đưa ra 4 rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của công ty chứng khoán này. Một là suy thoái kinh tế tồi tệ hơn dự kiến có thể gây ra thách thức đối với giá CGM. Hai là điều kiện thuỷ văn thay đổi bất ngờ. Ba là chậm trễ trong việc sửa chữa tổ máy 1 của nhà máy Vũng Áng. Bốn là phát sinh nợ khó đòi liên quan đến EVN.

VHC: KIS khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu 77.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) công bố doanh thu sơ bộ 661 tỷ đồng (giảm 31% so với cùng kỳ) trong tháng 12, ghi nhận mức doanh thu thấp nhất trong 12 tháng qua do xuất khẩu cá tra giảm 44% so với cùng kỳ.

Sản lượng xuất khẩu giảm mạnh 52% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng nhập khẩu sang thị trường chính gồm Mỹ và Trung Quốc sụt giảm. Trong khi đó, chỉ có sản phẩm Collagen & Gelatin và tạp phẩm ghi nhận tốc độ tăng trưởng lần lượt là 31% và 42% so với cùng kỳ.

Trong tháng 12, giá trị xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm mạnh, lần lượt giảm 63% so với cùng kỳ và 73% so với cùng kỳ trong khi doanh thu sang thị trường EU tiếp tục tăng trưởng 27% so với cùng kỳ

Xét theo tháng, tổng doanh thu của VHC giảm 26% so với tháng trước, do xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc giảm 68% và giảm 30% so với tháng trước.

Theo Agromonitor, sản lượng xuất khẩu và giá bán bình quân (ASP) của cá tra giảm dần 34% và 11% so với tháng trước. Do đó, tăng trưởng doanh thu cá tra giảm 38%.

Doanh thu sơ bộ quý IV/2022 của VHC đạt 2.568 tỷ đồng (giảm 39% so với cùng kỳ và -24% so với quý trước) do hoạt động xuất khẩu cá tra đã chững lại. Xuất khẩu cá tra đóng góp 1.378 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ và giảm 35% so với quý trước do sản lượng xuất khẩu cá tra giảm 36% so với cùng kỳ và giảm 23% so với quý trước.

Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng mặc dù đây là quý có doanh thu thấp nhất trong năm 2022 của VHC, nhưng doanh thu quý IV/2022 vẫn duy trì cao hơn mức doanh thu trung bình hàng quý.

Nhìn chung, doanh thu 2022 của VHC tăng 51% so với cùng kỳ lên 13.399 tỷ đồng, hoàn thành 96% dự báo của KIS. Công ty chứng khoán này duy trì khuyến nghị nắm giữ với mức giá mục tiêu 77.000 đồng/cổ phiếu.

QTP: SSI khuyến nghị mua với giá mục tiêu 17.100 đồng/cổ phiếu

Doanh thu quý III/2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) đạt 3.141 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 8.155 tỷ đồng, tăng 31% và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 155 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 784 tỷ đồng, tăng mạnh 88% và đạt 171% kế hoạch cả năm.

Theo Công ty Chứng khoán SSI, QTP là cổ phiếu phòng thủ với tỷ suất cổ tức hấp dẫn 12%.

Với kết quả kinh doanh chưa khả quan của EVN trong năm 2022 vừa qua, nhiều khả năng thông qua EVNGENCO1 đẩy mức chi trả cổ tức tiền mặt của QTP cao hơn. Theo kịch bản này, tỷ suất cổ tức năm 2022 của QTP có thể cao hơn mức kỳ vọng hiện tại của SSI (12%).

Trong năm 2023, SSI cho rằng chi phí lãi vay của QTP có thể giảm 42% so với cùng kỳ. Tại thời điểm quý III/2022, tổng dư nợ là 1,8 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với mức 2,1 nghìn tỷ đồng vào năm 2021 và 3,2 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Nhìn chung, chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm 2022 cao hơn 66% so với cùng kỳ.

Cổ phiếu QTP đang giao dịch ở mức EV/EBITDA năm 2023 hấp dẫn là 3,8 lần, thấp hơn 50% so với công ty cùng ngành. SSI đưa ra giá mục tiêu 1 năm căn cứ trên 2 phương pháp DCF & EV/EBITDA. Với giá mục tiêu trên, mức EV/EBITDA năm 2023 kỳ vọng vẫn thấp hơn 37% so với các công ty cùng ngành.

Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QTP.

Về rủi ro giảm giá, SSI cho rằng suy thoái kinh tế nghiêm trọng và điều kiện thủy văn thuận lợi ngoài dự kiến có thể ảnh hưởng đến sản lượng phát điện và giả định về giá CGM.

Hải Đường

Theo VietnamFinance