Đà Nẵng: 5 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp lập mới và trở lại hoạt động cao hơn số giải thể, tạm ngưng

Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (375 doanh nghiệp) và tạm ngừng hoạt động (1.676 doanh nghiệp) trong 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Đà Nẵng là 2.051 doanh nghiệp. Cùng thời gian này, tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (1.011 doanh nghiệp) và doanh nghiệp đăng ký mới (1.897 doanh nghiệp) 2.908 doanh nghiệp!

Ngày 5/6, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT Đà Nẵng) cho hay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và TP vẫn đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 nên trong 5 tháng đầu năm 2021, Sở KH-ĐT Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục giải thể cho 375 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.676 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt 4 dịch Covid-19 nhưng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ở Đà Nẵng vẫn cao hơn số giải thể,, tạm ngưng  
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt 4 dịch Covid-19 nhưng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ở Đà Nẵng vẫn cao hơn số giải thể,, tạm ngưng  

Tuy nhiên cũng cùng thời gian này, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 1.011 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động. Và cùng với đó, trong 5 tháng đầu năm 2021, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT Đà Nẵng) đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 1.897 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 10.537 tỷ đồng; tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn so với cùng kỳ 2020.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (375 doanh nghiệp) và tạm ngừng hoạt động (1.676 doanh nghiệp) trong 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Đà Nẵng là 2.051 doanh nghiệp. Cùng thời gian này, tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (1.011 doanh nghiệp) và doanh nghiệp đăng ký mới (1.897 doanh nghiệp) 2.908 doanh nghiệp!

Đáng chú ý, theo Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT Đà Nẵng) Đoàn Việt Tiến, sau nhiều thời gian suy giảm cả về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và số vốn đăng ký, hoặc tăng tổng vốn đăng ký nhưng giảm số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thì tình hình trong hai tháng 4 và 5/2021 cho thấy tăng cả về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lẫn tổng vốn đăng ký.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm 2020 thì giảm 1,5% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 25,6% về số vốn đăng ký; nhưng 4 tháng đầu năm 2020 đã tăng 22% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 41,2% về số vốn so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2020. Tương tự, trong 5 tháng đầu năm tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn so với cùng kỳ 2020.

Về lĩnh vực hoạt động, ông Đoàn Việt Tiến cho hay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tại Đà Nẵng trong 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ 2020 tăng cao ở các ngành: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (233,33%); Kinh doanh bất động sản (64%); Giáo dục và đào tạo (44,44%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (40%). Lũy kế đến nay, trên địa bàn TP có 33.477 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 224.732 tỷ đồng.

Cùng ngày, theo ghi nhận của Cục Thống kê Đà Nẵng, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng tiếp nhận và xử lý trực tuyến khá cao. Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận và xử lý trong tháng 5/2021 là 1.999 hồ sơ, trong đó có 1.465 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 73,3%).

Cũng theo Cục Thống kê Đà Nẵng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát nhưng trong tháng 5/2021, TP Đà Nẵng vẫn có 03 dự án đầu tư trong nước vào các Khu công nghiệp (KCN) Khu công nghệ cao được cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 92 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/5/2021, TP Đà Nẵng có 711 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư gần 148,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 343 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao (KCNC) với tổng vốn đầu tư là 121,5 nghìn tỷ đồng và 368 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, KCNC, tổng vốn đầu tư 26,7 nghìn tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 5 năm 2021 (từ 16/4-15/5/2021), TP Đà Nẵng cũng cấp mới cho 3 dự án với tổng vốn đăng ký 1,14 triệu USD, có 02 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với tổng vốn đăng ký mua 141 nghìn USD.

Lũy kế đến ngày 15/5/2021, TP Đà Nẵng có 902 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3.862 triệu USD. Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2021, TP Đà Nẵng đã phê duyệt tiếp nhận 24 khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị cam kết lên đến 33,12 tỷ đồng.

“Kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Với mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”, Đà Nẵng đã và đang kiểm soát khá tốt nguy cơ lây lan dịch bệnh, duy trì được các hoạt động phát triển kinh tế và ổn định an sinh xã hội!” – Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ nhận xét.

Hải Châu

Theo DNVN