Dầu khí Nhơn Trạch 2 đặt mục tiêu doanh thu 8.129 tỷ đồng

Trong năm 2022, Dầu khí Nhơn Trạch 2 dự kiến doanh thu 8.128 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,6% và giảm 12,3% so với thực hiện trong năm 2021.

NT2 dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái.  
NT2 dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái.  

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã: NT2) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, công ty dự kiến doanh thu  cả năm 2022 gần 8.129 tỷ đồng, cao hơn 24% so với mức đạt được cả năm 2021. Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái.

Công ty cho rằng trong năm 2022 tiếp tục đối mặt với các khó khăn như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; giá khí đầu vào tăng cao, nguồn năng lượng tái tạo tăng liên tục làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả trong thị trường điện; rủi ro lên xuống máy và chạy tải thấp làm cho suất hao nhiệt tăng cao.

Hơn nữa, nguồn năng lượng tái tạo tập trung chủ yếu ở miền Nam, điều này tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh sản xuất của NT2 trong năm 2022.

Về nhiệm vụ và giải pháp của năm 2022, doanh nghiệp sẽ tăng cường công tác kỹ thuật, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, tích cực thu hồi tiền điện. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất hết sức có thể, tìm các nguồn cung cấp khí bổ sung, bám sát thị trường điện cạnh tranh.

Về phương án chia cổ tức năm 2022, công ty dự kiến trình mức cổ tức tiền mặt 15% (1.500 đồng/cp), tương ứng số tiền dự chi khoảng 432 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến nâng mức cổ tức tiền mặt lên 16,5% (1.650 đồng/cp), cao hơn con số 15% được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% (1.000 đồng/cp) vào ngày 18/4. 

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống