Đề án thành lập TP Bến Cát và Tân Uyên triển khai đến đâu rồi?

Đề án thành lập Thành phố Bến Cát và Thành phố Tân Uyên đang được triển khai các bước để trình UBND, HĐND tỉnh và sau đó trình Trung ương theo quy định.

Ngày 1/4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý I/2022, UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bến CátThành phố Tân Uyên.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong năm 2020 và năm 2021, tỉnh đã ban hành các văn bản cho chủ trương về việc thành lập Thành phố Bến Cát, Thành phố Tân Uyên và xây dựng đề án đưa nhiều xã lên phường.

Đề án thành lập TP Bến Cát và Tân Uyên triển khai đến đâu rồi? - Ảnh 1

 Trong cuộc họp báo, UBND tỉnh Bình Dương thông tin việc thành lập Thành phố Bến Cát và Thành phố Tân Uyên.

Đến nay, đã hoàn chỉnh dự thảo Đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc Thị xã Bến Cát và thành lập Thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Dự kiến, tháng 4/2022 sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã.

Tháng 5/2022: Thông qua HĐND cấp xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết; Thông qua HĐND cấp thị xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết.

Tháng 5 - 6/ 2022: Hoàn chỉnh Đề án gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh. Sau đó trình Trung ương theo quy định.

Thị xã Bến Cát sắp tới sẽ được xây dựng thành Thành phố Bến Cát.   
Thị xã Bến Cát sắp tới sẽ được xây dựng thành Thành phố Bến Cát.   

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc việc thành lập Thành phố Bến Cát là khu vực dự kiến thành lập phường An Điền và An Tây hiện chưa có trong quy hoạch Nam Bến Cát cũ. Hiện Bến Cát đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với việc nâng cấp Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên, hiện nay, địa phương đã xây dựng Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương và đã hoàn chỉnh hồ sơ nâng cấp Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên trình UBND tỉnh thông qua kỳ họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3. 

Hiện Thị xã Tân Uyên đang hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh và trình Trung ương theo quy định.

Thị xã Tân Uyên cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để lên Thành phố.   
Thị xã Tân Uyên cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để lên Thành phố.   

Nếu được các cấp phê duyệt thông qua việc thành lập 2 thành phố này thì Bình Dương sẽ có 5 thành phố trực thuộc tỉnh.

Thị xã Bến Cát hiện có diện tích tự nhiên hơn 234,35 km2 với 8 đơn vị hành chính cấp xã (5 phường, 3 xã), dân số trên 328.777 người. Thị xã Bến Cát hiện là đô thị loại 3.

Thị xã Tân Uyên có diện tích hơn 191,75 km2 với 12 đơn vị hành chính cấp xã (2 xã, 10 phường), dân số trên 421.694 người và là đô thị loại 3, dự kiến đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2 vào năm 2025.

Quang Hải

Theo Sở hữu trí tuệ