Đề nghị công nhận Hà Nội là đô thị đặc biệt

Phiên họp UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 6 xem xét đề nghị HĐND TP thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận TP Hà Nội là đô thị đặc biệt.

Chiều 13/6, UBND TP Hà Nội tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2024 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp thứ mười bảy HĐND TP và theo Chương trình công tác năm 2024 của UBND TP.

Tại phiên họp, UBND TP xem xét báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

UBND TP Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 6.
UBND TP Hà Nội họp phiên thường kỳ tháng 6.

UBND TP cũng xem xét báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 (trong đó có nội dung phương án phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025).

Đồng thời, phiên họp cũng xem xét tờ trình đề nghị HĐND TP thông qua Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận TP Hà Nội là đô thị đặc biệt; xem xét tờ trình đề nghị HĐND TP thông qua Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội đến năm 2035; xem xét tờ trình đề nghị HĐND TP thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Hà Nội.

UBND TP tiến hành xem xét thông qua dự thảo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; xem xét kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030 theo đề xuất của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế làm việc của UBND TP Hà Nội.

Phiên họp cũng xem xét thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tập thể UBND TP cũng xem xét thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nội dung, mức chi hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Linh

Theo Tài chính doanh nghiệp