Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang cho thấy, đang có những khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lại lỗ đền 16 tỷ đồng. Đồng thời, lãi của doanh nghiệp này gần như đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu ghi nhận đạt 259 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu tăng đã kéo theo lợi nhuận gộp cũng tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt 22 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ cho thấy khá cao với 7 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 8 tỷ đồng, trong khi đó quý I/2023 lại lỗ đền 9 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang.  
Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang.  
Dòng tiền tài chính cho thấy, tiền vay ngắn hạn và dài hạn đang cho thấy khá thấp với 43 tỷ đồng, trong khi đó năm trước là 224 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này lại tập trung cho việc chi trả nợ gốc vay là chính với 187 tỷ đồng.

Chính vì vậy, dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này bị âm đến 143 tỷ đồng, trong khi đó năm trước do nhận được tiền vay dương 73 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp này lại cho thấy việc tiếp tục phình lên khi từ 882 tỷ đồng từ hồi đầu năm tăng lên 913 tỷ đồng. Nợ tăng lên chủ yếu ở nợ ngắn hạn với 550 tỷ đồng.

Cũng giống như nợ, vốn chủ sở hữu trong kỳ cũng cho thấy việc tăng nhẹ từ 158 tỷ đồng lên 166 tỷ đồng. Dù vậy, nhưng hệ số nợ phải trả đang lớn hơn vốn chủ sở hữu lên đến 5,5 lần.

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 1

Như vậy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này trong quý I/2024 đang cho thấy một xu hướng tích cực và có dấu hiệu đã thoát khỏi đám mây “u tối” của năm 2023 khi lỗ đến 16 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đã đạt mục tiêu cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu 890 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 9 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp này cơ bản gần như đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance