Dự báo xu hướng bất động sản năm 2024

Sáng 04/1, hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 và dự báo 2024” đã được diễn ra do Viện Kinh tế - Tài chính của Học viện Tài chính tổ chức. Trong đó, thị trường bất động sản được dự báo sẽ ghi nhận tín hiệu tích cực.

Năm 2023, thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tính đến hết quý III, có khoảng 324.378 giao dịch thành công, đạt khoảng 41,29% so với năm 2022. Cùng với đó, lượng tồn kho bất động sản trong quý III vào khỏang 18.808 căn, theo số liệu báo cáo của 53/63 địa phương. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới là 4.725, còn số lượng doanh nghiệp giải thể là 1.286. So với năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 45%, trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 45%, trong khi đó, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng 7,7%. Tính trung bình, mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp địa ốc rời bỏ thị trường. Nhiều doanh nghiệp xây dựng, bất động sản đã cắt giảm 50% đến dưới 75% nhân sự. Nhìn chung, tình hình bất động sản năm 2023 về cơ bản, trầm lắng. 

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế xã hội năm 2024 sẽ có nhiều điểm khác biệt khiến thị trường bất động sản thay đổi. Theo PGS. TS. Trần Kim Chung, kinh tế thế giới năm 2024 dù rất khó dự báo, nhưng nhiều khả năng sẽ không có biến động lớn bởi đây là năm chuẩn bị, không có các cuộc bầu cử lớn hay những chu kỳ chính trị - kinh tế - xã hội, do vậy, tình hình sẽ không có biến động nhiều. Thứ hai, tình hình kinh tế vĩ mô trong nước cũng không có nhiều đột biến, nhiều khả năng theo xu thế tiệm tiến, ngoại suy, tuy nhiên mọi yếu tố sẽ có triển vọng phục hồi. Thứ ba, Luật Đất đai sẽ được thông qua trong năm 2024 và có hiệu lực chung với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Thứ tư, thị trường bất động sản cũng tích lũy được một thế năng mới sau hai năm điều chỉnh. Đồng thời, các khó khăn cũng dần được tháo gỡ, đặc biệt lãi suất ngân hàng được hạ thấp và khối nợ trái phiếu được dần xử lý. Thứ năm, các doanh nghiệp khó khăn cũng đã xuất hiện và không có biến động nhiều.

​PGS.TS. Trần Kim Chung - Nguyên phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương
​PGS.TS. Trần Kim Chung - Nguyên phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

Như vậy, dù có những cơ hội mới nhưng 2024 được nhận định vẫn là một năm khó khăn của ngành bất động sản Việt Nam. Các chuyên gia dự đoán có 3 kịch bản xảy ra với thị trường bất động sản: Thứ nhất, là kịch bản ngoại suy tiệm tiến. Nếu tất cả mọi yếu tố không có đột biến, thị trường sẽ tiếp tục xu thế chậm chạp đi lên. Phương án này nhiều khả năng xảy ra. Xét trên tất cả các bình diện: chu kỳ thị trường, các yếu tố thị trường, các bối cảnh thị trường, các bên liên quan thị trường, các chính sách về thị trường bất động sản, nhiều khả năng kịch bản này xảy ra.

Thứ hai, cần có những cú hích, đó chính là thị trường đi lên mạnh mẽ. Có ba yêu cầu hỗ trợ. Một là, đầu tư nước ngoài vào một cách đột biến, chẳng hạn kết quả của việc nâng cấp quan hệ Việt Mỹ và sự dịch chuyển vốn khỏi các quốc gia truyền thống để đến các thị trường mới nổi. Hai là, Luật Đất đai được thống qua và các văn bản dưới luật được hoàn thành, với xu hướng hỗ trợ, nâng đỡ thị trường bất động sản. Ba là, các công cụ tài chính tiền tệ được nới lỏng: Lãi suất ngân hàng thấp đồng thời với mở rộng tín dụng; các tồn đọng về trái phiếu bất động sản được xử lý rốt ráo và doanh nghiệp bất động sản được tiếp cận một chu kỳ vốn mới. Đồng thời, các công cụ tài chính bất động sản khác được xem xét, cho phép vận hành. Nếu tất cả các yếu tố xảy ra, thị trường sẽ đi lên, khởi đầu cho một chu kì tăng trưởng mới.

Thứ ba, đó là thị trường bất động sản thoái trào - đây có lẽ là kịch bản không ai mong muốn. Nếu có những yếu tố khó khăn cho thị trường như: kinh tế thế giới bất ổn, kinh tế vĩ mô khó khăn, vốn đầu tư nước ngoài chậm... thị trường sẽ rơi vào trạng thái trầm lắng do không có nguồn lực và động lực phát triển.

Nhìn chung, trong năm 2024, khả năng thị trường bất động sản tiếp tục chờ đợi nếu không có đột biến gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu những yếu tố thuận lợi hội tụ, thị trường sẽ có dấu hiệu tích cực vào cuối năm.

Ngọc Ánh

Theo Chất lượng và Cuộc sống