FLC dời lịch họp đại hội bất thường do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự 

Sáng nay (10/6), FLC đã hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung các thành viên trong ban lãnh đạo do không đủ điều kiện tổ chức theo quy định.

Cổ đông FLC tham dự ĐHĐCĐ sáng nay
Cổ đông FLC tham dự ĐHĐCĐ sáng nay

Theo kế hoạch đã thông báo, sáng nay ngày 10/6, FLC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Tuy nhiên, số cổ phần của cổ đông tham dự đạt 33,1%, không đủ điều kiện tổ chức theo quy định, do đó, công ty chưa thể tổ chức kỳ họp như dự kiến. Công ty dự kiến tổ chức đại hội lần 2 vào ngày 2/7 tới đây.

Trước đó, FLC đã thông tin kỳ họp này sẽ gồm các nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh, điều lệ công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tuy nhiên, do số lượng tham dự không đạt yêu cầu nên FLC đã tạm hoãn. Không chỉ FLC mà trong năm nay, nhóm doanh nghiệp họ FLC cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thành do số cổ phần của các cổ đông tham dự ít hơn mức 50% theo quy định.

Theo nguồn tin từ Vietnammoi, ngày 27/4, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tổ chức với 105 cổ đông tham dự theo cả hình thực trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo đó, Đại hội lần 2 sẽ diễn ra ngày 18/5 với 30 cổ đông dự họp đại diện cho 1,85% số cổ phần. Đại hội lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/6.

Ngày 28/4, CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) tổ chức với một cổ đông tham dự trực tiếp và ba cổ đông ủy quyền với tỷ lệ 0,0018% số cổ phần. Đại hội lần 2 được FLC GAB tổ chức vào ngày 20/5 với 46 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền và không có cổ đông nào tham dự trực tiếp với tỷ lệ 0,0167% số cổ phần.

Ngày 4/5, CTCP Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu CFS (KLF) tổ chức đại hội với tổng cộng 45 cổ đông tham dự, đại diện cho 0,21% tổng số cổ phiếu có quyền lưu hành. Đại hội lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 26/5.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống