FLC xin lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông

FLC vừa xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm nay, chậm nhất tới ngày 30/6.

FLC vừa xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm nay, chậm nhất tới ngày 30/6.  
FLC vừa xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm nay, chậm nhất tới ngày 30/6.  

CTCP Tập đoàn FLC vừa có văn bản công bố thông tin gửi tới Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất tới ngày 30/6/2022 và huỷ ngày 23/3/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên của công ty.

Theo quy định, doanh nghiệp là công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất 30/4). Tuy nhiên, nếu có đề nghị của HĐQT, doanh nghiệp có thể gia hạn thời gian này nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tại phiên họp thường niên sắp tới, FLC nhiều khả năng sẽ phải bầu bổ sung thành viên vào HĐQT, thay thế cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Hiện tại, HĐQT FLC còn thành viên là ông Đặng Tất Thắng, bà Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển.

Mới đây, Công ty Chứng khoán BOS (ART) cũng đã hủy ngày 28/3 là ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội thường niên 2022, đồng thời gia hạn thời gian tổ chức đại hội đến chậm nhất là ngày 30/6.

Quyết định hủy danh sách cổ đông và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội thường niên 2022 được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo của FLC và ART bị bắt tạm giam với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống