Hà Nội chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

HĐND TP. Hà Nội ngày 2/7 đã chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Đây sẽ là yếu tố then chốt để tính tiền sử dụng đất.

Hà Nội chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 - Ảnh 1

UBND TP. Hà Nội cho biết, trên cơ sở kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn, Sở Tài chính đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ:

Hà Nội chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 - Ảnh 2

2. Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

Hà Nội chính thức thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 - Ảnh 3

3. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản là: 1,0:

4. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

Cẩm Tú

Theo Chất lượng và Cuộc sống