Sẽ sửa quy định về thu tiền sử dụng đất của các dự án

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa, đến phút cuối cùng những ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Chiều 1/7, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, chuyên gia, đại diện hiệp hội bất động sản để rà soát, hoàn thiện 2 dự thảo nghị định: Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Báo cáo nội dung dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung quy định miễn tiền thuê đất đối với trường hợp đất không phải là đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng an ninh; xác định rõ cách tính tổng diện tích sàn sử dụng để tính tiền sử dụng đất trong trường hợp nhà ở nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao trực tiếp cho nhiều đối tượng sử dụng; cách tính tiền sử dụng đất khi điều chỉnh, thay đổi quy hoạch; miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; trường hợp chuyển tiếp đối với những dự án nhà ở thương mại chưa nộp đủ số tiền thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa, đến phút cuối cùng những ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai - Ảnh: VGP/MK  
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa, đến phút cuối cùng những ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai - Ảnh: VGP/MK  

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương để trình Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo khoản 2, Điều 157 Luật Đất đai.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ TN&MT, GD&ĐT, Y tế, KH&ĐT đã nêu ý kiến liên quan đến quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất trong lĩnh vực y tế, giáo dục, các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư…

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xin ý kiến thành viên Chính phủ: Danh mục các dự án được miễn toàn bộ vòng đời dự án, dự án được giảm một số năm hoặc tỉ lệ nhất định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và lấy ý kiến thành viên Chính phủ; phương án thu khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất;…

Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Bộ TN&MT đã giải trình, làm rõ thẩm quyền quyết định Trung tâm phát triển quỹ đất; các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; áp dụng phương pháp định giá đất; các nội dung chi theo phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Cơ quan soạn thảo đã bỏ quy định về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an giao thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Bộ TN&MT đã rà soát, tiếp thu, bổ sung quy định phân biệt hoạt động lấn biển với hoạt động đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình đê điều, phòng, chống thiên tai; nội dung phương án sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất; phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp; hoạt động đầu tư, xây dựng công trình, hạng mục công trình đê điều, phòng, chống thiên tai không là hoạt động lấn biển; quy định thời gian xử lý trường hợp cá nhân trúng đấu giá nhưng không thành lập tổ chức kinh tế…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN&MT khẩn trương rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp cho cơ quan soạn thảo về thể thức, thuật ngữ, kỹ thuật soạn thảo để khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng thời hạn.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính doanh nghiệp