Hodeco: Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Anh và tổ chức liên quan tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu

Lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC).

Hodeco: Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Anh và tổ chức liên quan tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu HDC
Hodeco: Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn Anh và tổ chức liên quan tiếp tục bị bán giải chấp cổ phiếu HDC

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, thành viên HĐQT độc lập vừa bán 105.000 cổ phiếu để giảm từ 139.115 cổ phiếu xuống 34.115 cổ phiếu, tương đương 0,03% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 25/10 đến 26/10 theo phương thức khớp lệnh.

Cũng trong thời gian này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh, tổ chức liên quan ông Nguyễn Tuấn Anh đã bán 105.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 148.500 cổ phiếu về 43.500 cổ phiếu, tương ứng chiếm 0,04% vốn điều lệ.

Lý do được ông Nguyễn Tuấn Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh đưa ra do công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu.

Được biết, đây không phải lần bán giải chấp đầu tiên của ông Nguyễn Tuấn Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh.

Trước đó, ngày 13/10, ông Nguyễn Tuấn Anh đã bán ra 34.900 cổ phiếu HDC để giảm sở hữu từ 247.015 cổ phiếu về 212.115 cổ phiếu, tương ứng 0,2% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Cùng ngày này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh cũng đã bán ra 32.900 cổ phiếu HDC để giảm sở hữu từ 250.000 cổ phiếu về còn 217.100 cổ phiếu, tương ứng 0,2% vốn điều lệ.

Đến ngày 21 - 24/10, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục bán ra thêm 73.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 212.115 cổ phiếu về 139.115 cổ phiếu, tương đương 0,13% vốn điều lệ.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh cũng bán ra 68.600 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 217.100 cổ phiếu về 148.500 cổ phiếu, tương đương 0,14% vốn điều lệ.

Ngoài ra, từ 28/10 đến 25/11, ông Nguyễn Tuấn Anh và Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Anh Minh cũng tiếp tục đăng ký bán ra toàn bộ 139.115 cổ phiếu và 148.500 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu.

Được biết, thời gian qua cổ phiếu HDC liên tục bị bán tháo và giảm mạnh. Cụ thể, từ 5/9 đến 31/10, cổ phiếu HDC giảm 49,6% từ 56.000 đồng về 28.200 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu thuần của HDC đạt 344 tỷ đồng; lãi gộp đạt 132 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý, các loại chi phí tăng khá mạnh: chi phí tài chính tăng 83%, đạt 18 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 2,6 lần, đạt 3,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 64%, đạt 11 tỷ đồng.

Công ty cũng chịu lỗ từ công ty liên kết 6 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quý III/2022, HDC vẫn có lãi trước thuế 93 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của HDC đạt 4.622 tỷ đồng, tăng 22%. Cơ cấu tài sản nổi bật là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 64%, đạt 1.200 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt 991 tỷ đồng, tăng 54%; trong khi hàng tồn kho giảm nhẹ 4% còn 1.786 tỷ đồng.

Duy Phan

Theo VietnamFinance