Hưng Thịnh Incons chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 12% vào 25/11

CTCP Hưng Thịnh Incons thông báo 27/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của cổ đông với giá trị 1.200 đồng/cổ phiếu, tức tỷ lệ 12%. Ngày thanh toán cổ tức vào 25/11.

Dự án Q7 SaiGon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons thi công.  
Dự án Q7 SaiGon Riverside Complex do Hưng Thịnh Incons thi công.  

Hiện nay, Hưng Thịnh Incons có vốn điều lệ 891 tỷ đồng, tương ứng 89.116.411 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, công ty cần 107 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Theo dữ liệu gần đây nhất, Hưng Thịnh Incons có 4 cổ đông lớn (sở hữu hơn 5% vốn cổ phần) đều có liên quan đến Tập đoàn Hưng Thịnh, chiếm 65,91% vốn điều lệ. Đây là những cổ đông nhận cổ tức 2021 nhiều nhất của Hưng Thịnh Incons.

Đó là Tập đoàn Hưng Thịnh (nắm giữ 22.317.186 cổ phiếu) sẽ nhận 26,8 tỷ đồng cổ tức; CTCP Hưng Thịnh Land (nắm giữ 12.022.000 cổ phiếu) nhận 14,4 tỷ đồng; CTCP Hưng Thịnh Investment (nắm giữ 9.402.500 cổ phiếu) nhận 11,3 tỷ đồng và ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons (nắm giữ 14.997.150 cổ phiếu) nhận 18 tỷ đồng.

Được biết năm vừa qua, Hưng Thịnh Incons tạo ra 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ gần 26 tỷ đồng, công ty dùng 107 tỷ đồng trả cổ tức. Lợi nhuận còn lại của năm 2021 và các năm trước là 138 tỷ đồng.

Hiện nay, Hưng Thịnh Incons là thành viên phụ trách mảng xây dựng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh. Chia sẻ với cổ đông, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons cho biết, từ năm 2022 - 2026, dựa trên các dự án sẵn có của Tập đoàn Hưng Thịnh, backlog (các đơn đặt hàng mà khách hàng đã gửi nhưng chưa đến thời điểm giao hàng) của Hưng Thịnh Incons lên đến 120.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án và kế hoạch triển khai của Hưng Thịnh cũng có thể có thêm các dự án mới và có những điều chỉnh nhất định về mặt tiến độ các dự án sẵn có.

Cùng với chiến lược mở rộng hợp tác thêm các đối tác bên ngoài từ chính Hưng Thịnh Incons theo chiến lược mới nên có thể có những biến động về kế hoạch doanh thu ở từng năm. Đồng thời, Hưng Thịnh Incons cũng cần phải nhanh chóng tăng quy mô và với năng lực hiện có để có thể phát triển dài hạn và bền vững hơn.

Đóng cửa ngày 14/10/2022, cổ phiếu HTN Hưng Thịnh Incons đạt 23.000 đồng/cổ phiếu, giảm 61,2% so với đỉnh được thiết lập 59.300 đồng/cổ phiếu vào 29/3/2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống