[Inforgraphic] M&A bất động sản sôi động với nhiều thương vụ tỷ USD

Theo Báo cáo tổng quan thị trường M&A bất động sản Đông Nam Á và Việt Nam, do EY Parthenon công bố, tổng giá trị các thương vụ M&A doanh nghiệp và tài sản trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng 7 tháng đầu năm tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,4 tỉ USD. Trong đó, M&A bất động sản chiếm 65%, với 24 thương vụ có tổng giá trị 874 triệu USD.Dưới đây là các thương vụ M&A tiêu biểu

[Inforgraphic] M&A bất động sản sôi động với nhiều thương vụ tỷ USD - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Kinh doanh và phát triển