Luật Đất đai sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024

Quốc hội đã chính thức chốt phương án điều chỉnh hiệu lực thi hành của Luật Đất đai sửa đổi sớm hơn 5 tháng so với dự kiến.

Phiên họp Quốc hội diễn ra vào chiều 8/6, với 463/465 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tại phiên họp lần này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết có ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết và tính cấp bách, khả thi của việc ban hành Luật điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận thấy việc sớm triển khai thi hành các luật nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập và đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, đẩy nhanh việc phát triển nhà ở, đặc biệt nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024. Ảnh: Internet
Luật Đất đai sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024. Ảnh: Internet

Chính vì vậy, UBTVQH đã đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 này theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý tên gọi của Luật này sao cho phù hợp với phạm vi sửa đổi là chỉ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sớm hơn, cụ thể từ ngày 1/8/2024. 

Theo đó, liên quan đến việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Nghị quyết đã bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn hai dự án luật, Nghị quyết. 

Cụ thể: Bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (tên gọi chính thức của Luật sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định khi xem xét, thông qua dự án Luật);

Bổ sung Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng (báo cao Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV).

Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) 8 dự án luật gồm: Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. 

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống