Nhà Thủ Đức kéo dài thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tối đa thêm 1 tháng

HĐQT Thuduc House quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội bất thường để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Nhã Đạt.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) thông báo về phương án thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do tiến độ pháp lý của dự án Nhã Đạt chưa đúng kế hoạch. Cụ thể, trước đó Nhà Thủ Đức đã thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 30/9.

Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
Thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân khách quan, tiến độ pháp lý của dự án Nhã Đạt chưa đúng như kế hoạch nên chưa thể cung cấp thông tin đầy đủ nhất đến các cổ đông. Do đó, HĐQT quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội bất thường để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Nhã Đạt. Thời gian tổ chức dự kiến không chậm hơn ngày 30/11.

Như vậy, Đại hội cổ đông bất thường có thể kéo dài tối đa thêm 1 tháng mới có thể tổ chức, tùy thuộc vào pháp lý dự án Nhã Đạt.

Trước thềm Đại hội, ngày 26/9 vừa qua, Nhà Thủ Đức đã bổ sung tờ trình thông qua chủ trương tham gia hợp tác phát triển Dự án Khu dân cư Nhã Đạt tại ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt là chủ đầu tư. Hai bên sẽ hợp tác phần 1 thuộc dự án có quy mô 5,7 ha. Trong đó, đất ở 289 lô với diện tích 27.615 m2; đất thương mại dịch vụ 2.335 m2; đất giáo dục 1.299 m2 …

Hiện tại, Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt đã được giao đất và được cấp giấy phép xây dựng cho giai đoạn 1 và đang thực hiện thi công hạ tầng. Được biết, dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư 948,4 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 63 nhà ở liên kế, 226 nhà phố với doanh thu ước tính 1.443,6 tỷ đồng.

Cũng trong Đại hội lần này, Nhà Thủ Đức sẽ trình phương án điều chỉnh mục đích và số lượng cổ phiếu chào bán trong phương án phát hành riêng lẻ đã được duyệt trước đó. Cụ thể, TDH dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ 58 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền huy động dự kiến là 580 tỷ đồng sẽ được dùng để hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Nhã Đạt phát triển kinh doanh dự án Khu Dân cư Nhã Đạt tại ấp Long Thạnh, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (520 tỷ đồng); và 60 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

6 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 80,8% về 41,74 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nhà Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 39,85 tỷ đồng, giảm 90,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 41,74 tỷ đồng, giảm 80,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 89,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 87,79 tỷ đồng về 10,17 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 309,45 tỷ đồng về ghi nhận âm 4,59 tỷ đồng (cùng kỳ dương 303,86 tỷ đồng); chi  phí tài chính ghi nhận âm 35,91 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 36,5 tỷ đồng, tức giảm 72,41 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 96,1%, tương ứng giảm 51,51 tỷ đồng về 2,08 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận dương 1,41 tỷ đồng, giảm 42,89 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ ghi nhận âm 41,48 tỷ đồng); và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, chi phí tài chính bất ngờ ghi nhận âm trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, chủ yếu do Công ty không ghi nhận chi phí lãi vay so với cùng kỳ ghi nhận 36,1 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 36,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận …

Thêm nữa, thu nhập khác giảm chủ yếu do ghi nhận lãi từ thanh lý tài sản cố định 0,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 42,7 tỷ đồng (đây là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận khác giảm mạnh).

Trong năm 2022, Nhà Thủ Đức đặt kế hoạch với tổng doanh thu 791,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 342,48 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 12,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng tính tới 30/6/2022, tổng lỗ lũy kế của Nhà Thủ Đức vẫn lên tới 651,5 tỷ đồng, bằng 57,8% vốn điều lệ.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính vẫn âm 25,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 247,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 78,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 38,1 tỷ đồng.

Hà Thu