Những thương vụ M&A đáng chú ý trong năm 2022 của Vinhomes (VHM)

Công ty cổ phần Vinhomes vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, trong đó liệt kê chi tiết các thương vụ mua, bán năm 2022.

Những thương vụ M&A đáng chú ý trong năm 2022 của Vinhomes (VHM) - Ảnh 1

An Nhiên

Theo Kinh doanh và Phát triển