Nợ tiền sử dụng đất, Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' với loạt dự án lớn của FLC, My Way, Quan Minh

Hàng loạt dự án bất động sản lớn của các chủ đầu tư như FLC, My Way Hạ Long, Quan Minh đang nợ đọng kéo dài tiền sử dụng, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh này giao các cơ quan liên quan làm việc với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án. Trường hợp chủ đầu tư dự án chây ì không thực hiện, xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất.

Nợ tiền sử dụng đất, Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' với loạt dự án lớn của Vinhomes, FLC, My Way
Nợ tiền sử dụng đất, Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' với loạt dự án lớn của Vinhomes, FLC, My Way

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành thông báo kết luận của ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, sau buổi họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện đối với các dự án lớn, nợ đọng kéo dài tiền sử dụng, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đối với dự án Tổ hợp khách sạn Trí Đức Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần khách sạn Trí Đức, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu báo cáo, đề nghị của Cục Thuế tỉnh; Nghị quyết số 136/NQ_HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Kết luận số 99-KL/BCSĐ ngày 27/02/2023 của Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu xử lý dứt điểm nội dung vướng mắc của dự án; Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2023.

Tiếp theo là dự án xây dựng tổ hợp công trình thương mại, du lịch dịch vụ hỗn hợp thuộc Khu du lịch sinh thái Hạ Long Star do Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) làm chủ đầu tư và dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu nhà ở Biệt Thự Đồi 368 do Công ty TNHH 1TV Việt Mỹ Hạ Long làm chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long kiểm tra, rà soát lại hiện trạng công tác quản lý sử dụng đất đai tại dự án và các hồ sơ pháp lý có liên quan, căn cứ quy định pháp luật và các chỉ đạo của UBND tỉnh làm việc với chủ đầu tư dự án để đôn đốc việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án với ngân sách nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư dự án chây ỳ không thực hiện thì căn cứ quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan liên quan xem xét thống nhất quan điểm đề xuất báo cáo UBND tỉnh việc thu hồi dự án, thu hồi đất đối với 2 dự án này theo quy định.

Đối với dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp phố mua sắm tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long do Công ty Cổ phần đầu tư và khách sạn My Way Hạ Long làm chủ đầu tư, tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan rà soát lại tổng thể dự án để giải quyết dứt điếm nội dung vướng mắc của dự án. Cục Thuế tỉnh tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước theo quy định.

Đổi với các dự án của Tập đoàn FLC gồm: Dự án sân Golf Ngôi sao Hạ Long tại khu vực đồi Cột 3 đến Cột 8, Quyền Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Dự án quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, khu nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại khu vực đồi Cột 3 đến Cột 8 thành phổ Hạ Long, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hạ Long và các cơ quan liên quan thực hiện việc tính giá đất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Đồn Điền tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long do Công ty Cổ phần Thống nhất 508 làm chủ đầu tư. Quyền Chủ tịch tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long làm việc với chủ đầu tư dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ tài chính của dự án với ngân sách nhà nước. Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan xác định giá đất dự án theo Kết luận thanh tra số 2096/KL-TTCP ngày 05/9/2014 của Thanh tra chính phủ.

Còn với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Sa Tô (phía bắc đường Thành Công, còn gọi là Dự án Cao Xanh - Hà Khánh A) do Chi nhánh Công ty Xây dựng công trình 507 tại Quảng Ninh làm chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long chủ trì cùng Cục Thuế tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc, đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ tài chính của dự án với ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND thành phổ Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan xác định giá đất dự án theo Kết luận thanh tra sổ 2096/KL-TTCP ngày 05/9/2014 của Thanh tra chính phủ.

Dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giải quyết dứt điểm đề nghị xem xét, thống nhất thời hạn nộp tiền trúng đấu giá đất 2 dự án trên theo đúng quy định hiện hành để Cục Thuế tỉnh xác định tiền chậm nộp, đồng thời đôn đốc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

Dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị phía bắc khách sạn Hồng Vận và khu Ngã ba xoáy nguồn do Công ty Cổ phần Quảng Thái làm chủ đầu tư được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phổ Móng Cái mời Chủ đầu tư dự án làm việc để ký cam kết việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Cuối cùng là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp I) Khu dân cư đô thị Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn do Công ty TNHH Quan Minh làm chủ đầu tư giao Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh căn cứ quy định pháp luật tiếp tục đôn đốc đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án với ngân sách nhà nước theo quy định.

Quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì đầu mối làm việc với Sở Tài chính, UBND huyện Vân Đồn, chủ đầu tư dự án và các cơ quan làm rõ nội dung vướng mắc và báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance