'Ông lớn' trúng thầu 1.100 tỷ đồng tại dự án xây dựng Trung tâm hành chính Hải Phòng

Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp duy nhất trúng 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố Hải Phòng với tổng giá trúng thầu hơn 1.118 tỷ đồng.

Hai gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính Thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm vừa được Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng trúng thầu là: Gói thầu số 27 Xây dựng các công trình phía Tây và Gói thầu số 26 Xây dựng các công trình phía Đông.

Phối cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị mới thành phố Hải Phòng
Phối cảnh Trung tâm Hành chính - Chính trị mới thành phố Hải Phòng

Cụ thể: tại Gói thầu số 26 Xây dựng các công trình phía Đông bao gồm 1 khối nhà 14 tầng, 6 khối nhà thấp tầng cùng hệ thống cấp thoát nước trong nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ của dự án, giá trúng thầu của Tổng công ty 319 là 565,116 tỷ đồng, giảm 2,909 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Tại Gói thầu số 27 Xây dựng các công trình phía Tây bao gồm 1 khối nhà 14 tầng, 6 khối nhà thấp tầng cùng hệ thống cấp thoát nước trong nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ của Dự án, giá trúng thầu của Tổng công ty 319 là 553,095 tỷ đồng, giảm 1,724 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. 

Nhiệm vụ được giao khi mới thành lập là lực lượng cơ động, huấn luyện quân dự nhiệm và chiến sỹ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3.

Ngày 27/09/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 579/QĐ-QP chuyển nhiệm vụ của Sư đoàn 319 từ lực lượng cơ động, huấn luyện quân sự sang nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đổi tên thành Công ty xây dựng 319 với các chức năng thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghiệp phục vụ Quốc phòng và dân dụng.

Ngày 04/03/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 606/QĐ-BQP chuyển Công ty xây dựng 319 thành Công ty TNHH MTV 319 hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Đến ngày 23/08/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 3037/QĐ-BQP thành lập Tổng công ty 319, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH MTV 319.

Tiếp đó ngày 10/12/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 4798/QĐ-BQP hợp nhất 7 đơn vị: Xí nghiệp 7, Xí nghiệp 19, Xí nghiệp 359, Xí nghiệp 487, Xí nghiệp Vạn Chánh, Xí nghiệp TK 21, Công ty Sông Hồng thuộc Tổng công ty 319 thành Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải trực thuộc Tổng công ty 319. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định 4799/QĐ-BQP điều chuyển Tổng công ty 319 về trực thuộc Bộ Quốc phòng, Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải trực thuộc Quân khu 3.

Quang Thân

Theo VietnamFinance