Quảng Ngãi chống thất thu thuế trong chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở các yêu cầu của Bộ Tài chính và thực tế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh Quảng Ngãi.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi  
Công văn của UBND tỉnh Quảng Ngãi  

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương triển khai thực hiện dự án điều tra khảo sát, điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024).

Đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông thì Sở TN&MT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời bảng giá đất mới, cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

Được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp tiến hành kê khai giá giao dịch bất động sản thấp hơn nhiều so với giá trị giao dịch thực tế, người mua và người bán đã thỏa thuận và lập song song hai loại hợp đồng, điều này đã khiến ngân sách thuế bị thất thu một khoản rất lớn.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống