'Quy định phân lô bán nền chưa hợp lý, tạo ra xin - cho và tiêu cực'

Chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, nên giảm bớt điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở theo hình thức phân lô bán nền để tránh gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế sự tạo ra xin - cho và tiêu cực.

Quy định về 'phân lô bán nền'… chưa hợp lý.
Quy định về 'phân lô bán nền'… chưa hợp lý.

Theo ông Đính, trong các phiên bản trước đây, cả 3 dự thảo luật (Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) đều đồng loạt đặt ra quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Hiện nay, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền để quy định thống nhất trong Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), tránh gây xung đột, chồng chéo.

Bình luận về quy định này, ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý về bất đống sản cho rằng: “Đây là điểm mới đáng ghi nhận của các cơ quan soạn thảo”.

Điều 32 dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) đề ra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, trong đó quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức phân lô bán nền cho cá nhân tự xây dựng nhà ở”.

Đồng thời, cũng tại điều 32 dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) còn quy định: “Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức phân lô bán nền trong dự án BĐS, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo gửi cho cơ quan có thẩm quyền quản lý kinh doanh BĐS cấp tỉnh về việc quyền sử dụng đất đủ điều kiện được chuyển nhượng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án, cơ quan có thẩm quyền quản lý kinh doanh BĐS cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra điều kiện của quyền sử dụng đất đưa vào kinh doanh và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện được chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền cho cá nhân tự xây dựng nhà ở...”.

Theo ông Đỉnh, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở sẽ trở nên phức tạp.

Trước tiên, dự án phải thuộc khu vực được xác định là có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền. Tiếp theo, khi chuẩn bị đưa quyền sử dụng đất vào kinh doanh thì chủ đầu tư phải có thủ tục “xin” cơ quan quản lý kinh doanh BĐS cấp tỉnh (Sở Xây dựng) xác nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

“Quy định này chưa hợp lý và sẽ tạo ra thủ tục hành chính rườm rà, làm gia tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và tạo cơ chế xin-cho và tiềm ẩn tiêu cực, nhũng nhiễu”, ông Đỉnh nói.

Do đó, ông Đính đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét giảm bớt điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở theo hình thức phân lô bán nền.

Kỳ Thư

Theo VietnamFinance