Rà soát loạt dự án bất động sản FDI sử dụng quỹ đất lớn

Một loạt dự án bất động sản sử dụng nguồn vốn FDI có diện tích từ 50ha trở lên được yêu cầu rà soát lại. Ngoài ra, các dự án từ 2ha tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ nằm trong diện phải kiểm tra và báo cáo.

 

Nhiều dự án bất động sản có vốn FDI có diện tích từ 2ha thuộc diện rà soát  
Nhiều dự án bất động sản có vốn FDI có diện tích từ 2ha thuộc diện rà soát  

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn FDI trên địa bàn. Kết quả rà soát phải được gửi Bộ trước ngày 30/06/2022.

Mục đích của việc rà soát lần này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) , tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát, đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài.

Theo chỉ đạo của Bộ KH-ĐT, đối tượng cần rà soát là các dự án BĐS có giá trị vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên và diện tích sử dụng đất từ 50ha trở lên.

Bên cạnh đó, các dự án trong lĩnh vực kinh doanh BĐS có diện tích từ 2ha trở lên tại 6 tỉnh gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng nằm trong diện phải rà soát và báo cáo lên Bộ KH-ĐT.

Theo đề nghị từ Bộ KH-ĐT, nội dung cần rà soát và báo cáo lên Bộ bao gồm thông tin liên quan đến tình hình góp vốn, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tình hình thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; việc chấp hànhcác nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất...; tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật lao động; và tình hình chấp hành các quy định về môi trường, đảm bảo về môi trường.

Bộ KH-ĐT yêu cầu các cơ quan đăng ký đầu tư nêu rõ thực trạng và giải thích lý do trong trường có sự chậm trễ hoặc chưa thực hiện đúng với các mục tiêu tại Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các quy định của pháp luật.

Song song đó, Bộ KH-ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư nếu rõ những khó khăn, vướng mắc của các dự án BĐS sử dụng vốn FDI trên địa bàn nhằm đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách liên quan để thúc đẩy tiến độ thực hiện của các dự án nằm trong 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là nhóm dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư. Ví dụ như khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi chính sách, thủ tục đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, lao động và nghĩa vụ tài chính.

Nhóm thứ hai là nhóm dự án không triển khai, chậm triển khai hoặc triển khai không đúng theo tiến độ đã cam kết ban đầu.

Đạt Trần

Theo Chất lượng và Cuộc sống