Sacombank gây bất ngờ khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức 0,9%

Sacombank từng là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao ngất ngưỡng trong hệ thống ngân hàng nhưng đến cuối quý 3 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,9%.

Sacombank gây bất ngờ khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức 0,9% - Ảnh 1

Mức 0,9% vào cuối quý 3/2022 giúp tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thấp thứ tư trong 27 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) ở mức 0,59%; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 0,65%, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở mức 0,8%.

Như vậy trong 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ nợ xấu tại Sacombank giảm khá mạnh từ mức 1,47% hồi đầu năm hay mức 1,7% tại thời điểm đầu năm 2021. Đặc biệt là giai đoạn 2015-2017, tỷ lệ nợ xấu tại Sacombank cao ngất ngưỡng: 5,8% (năm 2015), 6,91% (năm 2016), 4,67% (năm 2017).

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của Sacombank đạt 564.193 tỷ đồng, tăng 2,32% trong quý 3 và 8,25% trong 9 tháng đầu năm nay. Cho vay khách hàng đạt 420.748 tỷ đồng, tăng 1,49% trong quý 3 và 8,46% so với đầu năm nay. Tiền gửi của khách hàng đạt 457.890 tỷ đồng, tăng 0,32% trong quý 3 và 7,14% trong 9 tháng đầu năm. Hiện nay, tiền gửi của khách hàng tại Sacombank cao nhất trong hệ thống các ngân hàng niêm yết tư nhân.

Trong quý 3, hoạt động cốt lõi là thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng ấn tượng lần lượt 73,9% và 74,9% so với cùng kỳ năm trước. Hai hoạt động này đã mang về 5.762 tỷ đồng và 1.031 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt 81,7% và 14,6% trong cơ cấu tổng thu nhập.

Trừ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 44,6% so cùng kỳ năm trước (YoY) thì các mảng còn lại như mua bán chứng khoán đầu tư, hoạt động khác, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đều chịu cảnh giảm mạnh, thậm chí thua lỗ.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2022 của Sacombank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).  
Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2022 của Sacombank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).  

Kết thúc quý 3, tổng thu nhập của Sacombank đạt 7.054 tỷ đồng, tăng 68% YoY. Chi phí hoạt động tăng 27,8% YoY, đạt 3.097 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng tăng mạnh 155,3% YoY, đạt 2.425 tỷ đồng giúp lợi nhuận trước thuế tăng 85,6%% YoY, đạt 1.532 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sacombank đạt 4.440 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 36,6% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 3.290 tỷ đồng, tăng 28,8% YoY.

Đóng cửa ngày 29/10/2022, cổ phiếu STB đạt 16.150 đồng/cổ phiếu giúp vốn hóa đạt 31.954 tỷ đồng. Ở mức giá này, cổ phiếu STB đã giảm 56% so với đỉnh được thiết lập vào ngày 9/2/2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống