Sắp đấu giá gần 14 triệu cổ phần Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ đưa ra đấu giá trọn lô gần 14 triệu cổ phần Công ty cổ phần (CTCP) Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Ngày 5/8/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên (HTTN) do SCIC sở hữu nhằm thoái toàn bộ vốn đầu tư của SCIC tại HTTN.

SCIC là cổ đông nhà nước và là công ty mẹ, hiện đang sở hữu gần 99% tổng số cổ phần đang lưu hành của HTTN. Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là gần 14 triệu cổ phần, hình thức đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần.

Sắp đấu giá gần 14 triệu cổ phần Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên - Ảnh 1

Đấu giá trọn lô gần 14 triệu cổ phần HTTN do SCIC sở hữu nhằm thoái toàn bộ vốn đầu tư.

HTTN được thành lập từ năm 2003. Tính đến thời điểm tháng 9/2021, số vốn thực góp của công ty là 140,8 tỷ đồng. Đây cũng là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài Khu công nghiệp Sông Công I được UBND tỉnh Thái Nguyên giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của HTTN là cho thuê lại đất; cho thuê, sử dụng hạ tầng trong KCN Sông Công I; cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp như vệ sinh môi trường, thoát nước mưa, nước thải, xử lý nước thải, thu gom rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải…

Trong đó, diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thuê lại là 895.493,8 m2 trên tổng diện tích 1.112.692,3 m2 đã ký hợp đồng thuê lại đất. Ngoài ra, HTTN đã đầu tư một Nhà máy xử lý nước thải tập trung hiện đại với công suất 2000 m3/ngày đêm để đảm bảo môi trường sản xuất được an toàn, tránh các sự cố về môi trường trong khu công nghiệp.

Theo số liệu về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại HTTN, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 của HTTN tăng 20,1% (từ 22,9 tỷ đồng lên tới 27,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong đó, doanh thu cho thuê lại đất và cho thuê sử dụng hạ tầng chiếm tỷ trọng cao nhất 68,88%; doanh thu xử lý nước thải và thu gom rác là 19,14%. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 và 2021 cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 9,4 tỷ đồng và 11,19 tỷ đồng.

Hoài Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam