Thanh Hóa: Duyệt quy hoạch khu chế xuất thủy sản, dịch vụ cầu cảng và du lịch sinh thái 483 ha ở Sầm Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa đã duyệt quy hoạch 483 ha xây dựng khu chế xuất thủy sản, dịch vụ cầu cảng và du lịch sinh thái tại thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu E - khu chế xuất thủy sản, dịch vụ cầu cảng và du lịch sinh thái tại thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa: Duyệt quy hoạch khu chế xuất thủy sản, dịch vụ cầu cảng và du lịch sinh thái 483 ha ở Sầm Sơn - Ảnh 1

Dự án có diện tích 483ha được chia làm 3 khu vực gồm 172,8 ha cảng biển, bến bãi, công nghiệp, chợ đầu mới, dịch vụ ven sông và khu ở; 147,8 ha làm khu ở và các dịch vụ công cộng, trường học; 163 ha làm khu cảng cá và hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái kết hợp bến tàu du lịch và quốc phòng an ninh.

Dự án được tỉnh Thanh Hóa quy hoạch xây dựng tại phường Quảng Cư, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Châu của thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND thành phố Sầm Sơn lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung đồ án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở cho thuê đất và thực hiện các bước tiếp theo; rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040.

Thủy Tiên

Theo Doanh nghiệp Việt Nam