TP.HCM kiến nghị hỗ trợ thủ tục, vốn xây Công viên Khoa học và Công nghệ

TP.HCM đang tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng Công viên Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Do đó, thành phố kiến nghị được xem xét hỗ trợ về các thủ tục đầu tư và nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, thành phố đã triển khai thực hiện các dự án được bố trí vốn thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao theo đúng mục tiêu, đối tượng.

Thành phố đã triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao với những kết quả như sau: số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2016- 2020 là 9 dự án; số dự án đã được quyết toán là 14 dự án.

Năng lực tăng thêm, đường giao thông 11 dự án, tổng chiều dài 13,45km; công trình xử lý nước thải 2 dự án, quy mô 9.000m3 ngày/đêm; san lấp mặt bằng 2 dự án, quy mô 8,42 ha…

Số vốn hoàn trả được ứng trước ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020 là 117 tỷ đồng; số dự án dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 là 1 dự án; số vốn dự kiến tiếp tục bố trí sau năm 2020 là 20,447 tỷ đồng.

TP.HCM kiến nghị hỗ trợ các thủ tục đầu tư và nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư các dự án.  
TP.HCM kiến nghị hỗ trợ các thủ tục đầu tư và nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư các dự án.  

UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã có chủ trương và đang tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng Công viên Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Do đó, TP.HCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét hỗ trợ về các thủ tục đầu tư và nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư cho dự án.

Đồng thời, UBND TP.HCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách TP.HCM đã bố trí trong năm 2020 cho dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Khu Công nghệ cao TP.HCM. Mặt khác, UBND TP.HCM mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, sớm có hướng dẫn để triển khai thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đúng quy định hiện hành.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM.

HĐND TP.HCM giao UBND thành phố kịp thời kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan trung ương xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạngiai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực then chốt; các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng; các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

Khả Hân

Theo DNVN