TP.HCM: Xử lý vướng mắc của doanh nghiệp làm nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại

Theo quy định, các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại 1 phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo Nghị định số 49/2021 của Chính phủ quy định, các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại 1 phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Ảnh: T.L  
Theo Nghị định số 49/2021 của Chính phủ quy định, các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại 1 phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Ảnh: T.L  

Theo Nghị định số 49/2021 của Chính phủ quy định, các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 2 ha trở lên tại đô thị đặc biệt và loại 1 phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Ở các đô thị loại 2 và 3 thì quy mô từ 5 ha trở lên.

Các doanh nghiệp tại TP.HCM thực hiện nghĩa vụ về NƠXH theo 3 phương án. Thứ nhất là bàn giao quỹ đất tại dự án phải dành ra xây dựng nhà ở xã hội. Thứ hai là bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương giá trị quỹ đất phải dành ra để xây NƠXH tại dự án. Thứ ba là doanh nghiệp nộp tiền mặt tương ứng với giá trị quỹ đất xây NƠXH tại dự án.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng NƠXH tại dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường - TN&MT) tiếp nhận. Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về NƠXH của doanh nghiệp được thực hiện thông qua biên bản bàn giao.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ NƠXH tại dự án, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) tiếp nhận. Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về NƠXH của doanh nghiệp được thực hiện thông qua biên bản bàn giao.

Trường hợp chủ đầu tư nộp tiền tương ứng giá trị quỹ đất 20% trong dự án, UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình xác định giá đất, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố thẩm định và UBND TP.HCM phê duyệt

Phương án xác định giá đất phải tách bạch rõ giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại với giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất NƠXH.

Cục Thuế TP.HCM có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại cho Sở TN&MT để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế Thành phố thống kê, tổng hợp số tiền chủ đầu tư nộp tương ứng giá trị quỹ đất 20% dự án. Nguồn tiền thu được này phải được báo cáo hàng quý, hàng năm để UBND TP.HCM bố trí nguồn vốn xây dựng NƠXH.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và Cuộc sống