VCCI đã có văn bản góp ý cho Dự thảo Luật Nhà ở về thời hạn sở hữu chung cư

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý cho Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng soạn thảo và đang lấy ý kiến, trong đó VCCI nêu quan điểm: Không nên quy định thời hạn sở hữu chung cư.

Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu với tài sản được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo trong Hiến pháp và Bộ luật Dân sự. Nhà nước chỉ hạn chế quyền sở hữu của người dân trong một số trường hợp đặc biệt, để bảo vệ lợi ích công cộng.

VCCI đã có văn bản góp ý cho Dự thảo Luật Nhà ở về thời hạn sở hữu chung cư.  
VCCI đã có văn bản góp ý cho Dự thảo Luật Nhà ở về thời hạn sở hữu chung cư.  

Việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, mặc dù mục tiêu hướng đến bảo đảm sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân, nhưng cách thức quy định theo hướng hạn chế quyền sở hữu như trong Dự thảo là chưa phù hợp, VCCI cho rằng lý do này không phù hợp.

Quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, nhiều người sẽ không muốn mua nhà chung cư với quyền sở hữu chỉ có thời hạn, dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì khó bán sản phẩm.

Nhà nước có thể quy định về thời hạn sử dụng của chung cư. Yêu cầu thực hiện phá dỡ, cải tạo chung cư cũ khi công trình xây dựng hết hạn sử dụng, xuống cấp, đe dọa tính mạng của cư dân. Vì đây là hoạt động đảm bảo lợi ích công cộng và Nhà nước có quyền để thực hiện nó. Vấn đề là cần phải thiết kế có hiệu quả hơn các quy định liên quan đến cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Tại Dự thảo Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đưa ra 2 phương án. Phương án 1, quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư căn cứ vào thời hạn sử dụng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; Phương án 2, không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà giữ nguyên như quy định hiện hành, người mua nhà chung cư được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài. Hầu hết ý kiến từ các Hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản đều kiến nghị, không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Văn Trì

Theo Chất lượng và Cuộc sống