Vì sao cổ phiếu FRT, ASG bị cắt margin?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố 3 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm ASG của CTCP Tập đoàn ASG, FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, thuộc Tập đoàn FPT) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.

FPT Retail: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 223,68 tỷ đồng.  
FPT Retail: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 223,68 tỷ đồng.  

FPT Retail ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là âm tới 223,68 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 211,27 tỷ đồng.

Cùng đó, cổ phiếu ASG của CTCP Tập đoàn ASG không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm.

Trong nửa đầu năm 2023, Tập đoàn ASG ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 2,69 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 99,23 tỷ đồng.

Riêng đối với trường hợp cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG, cổ phiếu không được cấp margin do thời gian niêm yết dưới 6 tháng (mới chào sàn HOSE ngày 8/8).

Hoàng Hải

Hoàng Hải

Theo Doanh nghiệp Việt Nam