11 trường hợp sẽ áp dụng bảng giá đất mới nhất theo Luật Đất đai 2024

Cập nhật quy định mới nhất về 11 trường hợp được áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực.

Chi tiết 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể và chi tiết về 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất như sau:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

3. Tính thuế sử dụng đất.

4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân.

5. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

6. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

7. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước nếu gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

8. Trường hợp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

9. Trường hợp tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

10. Trường hợp tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể 11 trường hợp sẽ áp dụng bảng giá đất mới. Ảnh: Internet
Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể 11 trường hợp sẽ áp dụng bảng giá đất mới. Ảnh: Internet

11. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.

Chi tiết bảng giá đất được áp dụng từ 1/1/2026

Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực và vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Hàng năm UBND cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ 1/1 của năm tiếp theo.

Theo quy định mới, bảng giá đất sẽ được xây dựng theo khu vực và vị trí. Ảnh: Internet
Theo quy định mới, bảng giá đất sẽ được xây dựng theo khu vực và vị trí. Ảnh: Internet

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh quyết định.

Cơ quan chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng và điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá đất.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống