Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ phát triển hơn khi xây dựng khung pháp lý?

Luật Kinh doanh bất động sản cần sửa đổi để phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phát triển hơn, tạo động lực cho phát triển thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ phát triển hơn khi xây dựng khung pháp lý? - Ảnh 1

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung về giao dịch, kinh doanh các loại bất động sản là công trình căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), biệt thự du lịch,…

Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung về giao dịch, kinh doanh các loại bất động sản là công trình căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), biệt thự du lịch,…

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 dù hiện đại, tiến bộ tại thời điểm ban hành nhưng một số điều luật đến nay đã không theo kịp sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của thị trường bất động sản. Quá trình triển khai thực hiện đến nay đã nảy sinh những tồn tại, bất cập.

Trong đó, phạm vi điều chỉnh và quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 chưa được rõ ràng hoặc có sự giao thoa với một số pháp luật khác như: Luật Đất đai (về chuyển nhượng quyền sử dụng đất), Luật Nhà ở (về mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở), Luật Đầu tư (về chuyển nhượng dự án bất động sản), pháp luật dân sự (về hợp đồng kinh doanh…).

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định chung về kinh doanh nhà, công trình xây dựng mà chưa quy định cụ thể, riêng đối với một số loại bất động sản như nhà ở, công trình dịch vụ, thương mại, du lịch… (trong khi việc kinh doanh nhà ở lại được điều chỉnh cả trong Luật Nhà ở). Bên cạnh đó, luật có các quy định chung về kinh doanh nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nhưng chủ yếu là điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa quy định đầy đủ đối với các loại bất động sản hình thành trong tương lai khác như công trình thương mại, dịch vụ, du lịch,...

Trong khi đó, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể hơn về các loại bất động sản đưa vào kinh doanh tại Điều 5.

Dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung để làm rõ, bảo đảm tính công khai, minh bạch của hoạt động kinh doanh bất động sản và tránh chồng chéo, giao thoa của hệ thống pháp luật. Cụ thể như: các hoạt động kinh doanh nhà ở hiện được điều chỉnh ở cả Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 sẽ được nghiên cứu để thống nhất quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) lần này.

Đồng thời, làm rõ các nội dung liên quan đến kinh doanh bất động sản dưới dạng quyền sử dụng đất trong các dự án bất động sản, tránh chồng chéo với pháp luật về đất đai. Hợp nhất các quy định yêu cầu về công khai thông tin bất động sản của luật hiện hành và các quy định về thông tin nhà ở của Luật Nhà ở để thống nhất quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); bổ sung một số nội dung quy định cụ thể về giao dịch, kinh doanh các loại bất động sản là công trình căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), biệt thự du lịch,…

Các chuyên gia cho rằng, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thủ tục pháp lý cũng như nguồn vốn nhất là các doanh nghiệp đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Theo ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, rất cần một khung chính sách để phát triển được bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vì dây là phân khúc bất động sản tiềm năng rất lớn.

Cũng theo ông Võ, cần phải xây dựng khung pháp lý cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vì nó quan trọng không khác gì khung pháp lý cho nhà ở, để phân khúc bất động sản này phát huy tiềm năng, lợi thế, hiệu quả như chúng ta đang mong đợi.

Còn theo PGS. TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, vấn đề xây dựng pháp lý cho Condotel cần được ưu tiên. Cần sửa đổi, bổ sung quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 theo hướng định danh chính thức các loại bất động sản du lịch; xác định rõ các hình thức xác lập giao dịch; bổ sung quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán bất động sản du lịch trong tương lai; quy định cụ thể về thế chấp bất động sản du lịch… Cần bổ sung các quy định về điều chỉnh quan hệ giữa khách hàng mua bất động sản du lịch với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản du lịch trong cam kết lợi nhuận khi thuê lại bất động sản du lịch của người mua.

Khánh Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống