Biến động tỷ giá ảnh hưởng như nào đến nợ công

Bộ Tài chính thông tin, tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR) thời gian qua đã có những biến động giảm, dư nợ công của Việt Nam năm nay ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa thông báo về tác động của biến động tỷ giá đến nợ công và tình hình trả nợ của Việt Nam hiện nay, tính đến ngày 31-12-2021, dư nợ Chính phủ ước khoảng 3,283 triệu tỉ đồng.

Biến động tỷ giá ảnh hưởng như nào đến nợ công - Ảnh 1

Cụ thể, cơ cấu đồng tiền trong danh mục nợ Chính phủ bao gồm: tiền VND có dư nợ 2.184 nghìn tỷ đồng; USD 455.000 tỷ đồng; JPY 346.000 tỷ đồng; EUR 179.000 tỷ đồng, loại tiền khác là 119.000 tỷ đồng.

Theo tỷ giá bán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đầu năm đến ngày 1/8 thì một USD bằng 23.400 VND, tăng 1,1% so với đầu năm 2022. Ước làm tăng dư nợ Chính phủ bằng USD quy VND khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Biến động tỷ giá ảnh hưởng như nào đến nợ công - Ảnh 2

Một EUR bằng 24.385 VND, giảm 9,5% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng EUR quy VND khoảng 17.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Đồng JPY bằng 180 VND, giảm 13% so với đầu năm 2022. Ước làm giảm dư nợ Chính phủ bằng JPY quy VND khoảng 45.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Như vậy, chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính (USD, JPY và EUR), dư nợ Chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng (giảm 2% so với dư nợ cuối 2021).

Ngoài ra, hiện nay khối lượng vay vốn trong nước của Chính phủ chiếm 90% và vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Các khoản vay trong nước của Chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần. Từ đó, giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Bộ Tài chính đánh giá: Tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng USD. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ vẫn nằm trong dự báo từ đầu năm và trong tầm kiểm soát.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống