Bộ Công an: Nhiều trường hợp nhà công vụ sẽ bị thu hồi

Theo đề xuất của Bộ Công an, trong thời gian tới sẽ có nhiều trường hợp nhà công vụ bị thu hồi như nhà công vụ bố trí không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, cán bộ, chiến sĩ CAND chuyển ngành, xuất ngũ, chuyển công tác đến địa phương khác; cho người khác mượn, ở nhờ,...

Theo dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân (CAND) đang lấy ý kiến thì cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ có trách nhiệm tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng nhà công vụ; sử dụng nhà đúng mục đích, không được cho thuê, cho mượn, cho người khác ở nhờ một phần hoặc toàn bộ căn hộ; giữ gìn nhà công vụ và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ được bố trí; thanh toán các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc các dịch vụ khác theo quy định.

Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ trong thời gian tới. Ảnh: T.L
Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ trong thời gian tới. Ảnh: T.L

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ cũng có quyền đề nghị đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của mình gây ra.

Tại dự thảo, ngoài yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ thực hiện đúng các quy định trên thì Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ.

Thứ nhất: Nhà công vụ bố trí không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và không đủ điều kiện theo quy định.

Thứ hai: Cán bộ, chiến sĩ CAND chuyển ngành, xuất ngũ, thôi phục vụ trong lực lượng CAND; chuyển công tác đến địa phương khác; nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Thứ ba: Cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ có nhu cầu trả lại nhà công vụ.

Thứ tư: Sử dụng nhà công vụ sai mục đích cho người khác mượn, ở nhờ, thuê một phần hoặc toàn bộ, tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ theo quy định.

Thứ năm: Cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ chết, mất tích.

Thứ sáu: Nhà công vụ được bố trí nằm trong quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chậm nhất 3 tháng kể từ ngày nhận thông báo thu hồi nhà công vụ của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ phải có trách nhiệm bàn giao lại nhà công vụ cho đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ.

Cũng theo dự thảo quy định, khi hết thời hạn theo thông báo, người được bố trí ở nhà công vụ không bàn giao nhà công vụ thì đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà công vụ và cơ quan quản lý người ở nhà công vụ đề nghị thu hồi nhà công vụ. Cơ quan quản lý nhà công vụ xem xét, ban hành quyết định thu hồi nhà công vụ, thời hạn thu hồi nhà công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà công vụ có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định thì đơn vị trực tiếp vận hành có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà công vụ xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà công vụ theo thẩm quyền.

K.C

Theo Chất lượng và cuộc sống