Bộ Tài chính nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật về thẩm định giá

Bộ Tài chính có công văn số 9375/BTC-QLG gửi Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt yêu cầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.

Bộ yêu cầu Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt, các thẩm định viên nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính có công văn số 9375/BTC-QLG gửi Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt.
Bộ Tài chính có công văn số 9375/BTC-QLG gửi Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt.

Trước đó, Bộ nhận được Quyết định số 788/QĐ-XPHC ngày 08/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt. Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt có trụ sở chính tại số 7, ngõ 11, đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Được biết, đơn vị này đã thẩm định giá và cung cấp Chứng thư thẩm định giá dự toán tại 3 gói thầu mua sắm của Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, gồm gói thầu số 02 mua máy thở và máy đo khí máu; gói thầu số 03 mua máy lọc máu liên tục; gói thầu số 04 mua máy siêu âm Doppler bằng 3 đầu dò.

Công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá tại hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh.

Đồng thời, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.

Hoàn thiện quy định của công ty về kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ của doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Riêng đối với thẩm định viên thực hiện hồ sơ liên quan đến việc thực hiện thẩm định giá 3 gói thầu mua sắm tập trung tại Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh, Bộ Tài chính yêu cầu thẩm định viên này nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chuẩn thẩm định giá, chấn chỉnh hoạt động hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, Hệ thống Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống