Bộ Xây dựng: Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý

Mới đây, Bộ Xây dựng đã tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040”.

Đáng chú ý, dự thảo đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý; xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội, bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội thảo.  
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội thảo.  

Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 24,4 m2 sàn/người

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2011-2020, Bộ Xây dựng cho biết, sau gần 10 năm triển khai, việc phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, từng bước tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng xã hội khó khăn về nhà ở có khả năng cải thiện chỗ ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 24,4 m2 sàn/người. Tại khu vực đô thị đạt 25,1m2 sàn/người (tăng thêm 3,8m2 sàn/người so với năm 2011); khu vực nông thôn năm 2020 đạt 24,0m2 sàn/người (tăng 6,2m2sàn/người so với năm 2011). Đa số các hộ dân đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố với tỷ lệ chiếm tới 93,1% tổng số hộ có nhà ở.

Chính sách phát triển nhà ở thương mại trong giai đoạn 2011-2020 đã khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển xây dựng nhà ở, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần phát triển thị trường và đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân.

Không chỉ hạn chế việc đầu tư phát triển nhà ở theo phong trào, không theo kế hoạch, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia còn xác định rõ chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội. Cụ thể, đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 260 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp, tương ứng khoảng 110.000 căn, 5,5 triệu m2 sàn nhà ở; hiện đang tiếp tục triển khai hơn 270 dự án, tương đương khoảng 256.000 căn, khoảng 12,8 triệu m2 sàn nhà ở. Đồng thời, hỗ trợ nhà ở cho khoảng 500.000 hộ dân, tương đương với khoảng 2 triệu người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực thiên tai, bão lụt có chỗ ở an toàn.

Phấn đấu 1,032 tỷ m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021-2030

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở 2014 và nhiệm vụ do Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã thực hiện xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040, với một số mục tiêu cơ bản: Phấn đấu phát triển và cải tạo sửa chữa nhà ở trong giai đoạn 2021-2030 đạt 1,032 tỷ m2, tương ứng khoảng 11,9 triệu căn nhà. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người và đạt khoảng 30m2 sàn/người đến năm 2030.

Bộ Xây dựng: Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý - Ảnh 1

Bộ Xây dựng cũng xác định tăng tỷ trọng cơ cấu nhà cho thuê; đa dạng hóa, đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình, giá hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ tại các đô thị gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị. Xây dựng và kết cấu lại các chính sách cụ thể riêng cho từng loại hình nhà ở, nhóm đối tượng mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội, bao gồm công nhân, người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân…

Tại hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đã thảo luận, đóng góp xây dựng dự thảo. Các đại biểu cơ bản đánh giá cao sự công phu, khoa học trong việc xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và cho rằng, công tác phát triển nhà ở trong giai đoạn tới cần chú trọng nâng cao chất lượng nhà ở, cập nhật xu hướng phát triển xanh, thông minh; gắn với phát triển thị trường bất động sản bền vững… Đồng thời, phải có chính sách trọng tâm tới nhóm đối tượng nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong giai đoạn tới, bên cạnh xây dựng chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước quan tâm vẫn là phải thực hiện các chính sách an sinh về nhà ở. Qua đó, quan tâm, chăm lo hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai… để góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ sẽ hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV- 2021.

Minh Đức

Theo Kinh doanh & Phát triển