Cần Thơ: 974 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vì không đảm bảo an toàn phòng dịch

Tính đến chiều 11/8, có 974 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động (tương đương 89,36%), với 60.704 lao động phải tạm thời nghỉ việc.

Chiều 12/8, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành công văn về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, tái kiểm tra, đánh giá thực hiện phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố theo phương châm "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến".

Trường hợp không thực hiện đúng phương án đã đăng ký thì tạm dừng hoạt động để đảm bảo phòng, chống dịch. Nếu các đơn vị không tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch theo phương án đã đăng ký của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phát sinh và xảy ra lây lan dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đã đăng ký thực hiện phương án "3 tại chỗ" phải thực hiện đảm bảo theo nội dung phương án đã đăng ký được chấp thuận; phối hợp và chấp hành quyết định của các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp không thực hiện đảm bảo phương án đã đăng ký, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định tạm dừng hoạt động (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp cho toàn thể công nhân và người quản lý).

Cần Thơ hiện có 1.090 doanh nghiệp công nghiệp. Tính đến chiều 11/8, có 974 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động (tương đương 89,36%) với 60.704 lao động nghỉ việc.

Khu chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc.  
Khu chế xuất và Công nghiệp Trà Nóc.  

Cụ thể, số doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng hoạt động là 135 doanh nghiệp (chiếm 79,41% tổng số doanh nghiệp ), ngoài ra còn có 839 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp cũng tạm dừng hoạt động do chưa đảm bảo công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của UBND thành phố.

Sở Công Thương là đơn vị được UBND thành phố Cần Thơ giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 38 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất và công nghiệp có số lao động trên 100 người/DN. Đến nay, có 23 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, với 9.106 người lao động nghỉ việc.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ, trong số các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, có doanh nghiệp không lên phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất"; một số doanh nghiệp sau khi gửi phương án sản xuất đến Sở Công Thương, UBND các quận, huyện thẩm định nhưng không đảm bảo nên dừng hoạt động. Ngoài ra, có doanh nghiệp được duyệt phương án sản xuất, nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì hoạt động không đúng với phương án đã trình trước đó nên buộc phải tạm dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 20/7, UBND TP Cần Thơ đã ban hành công văn yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phải triển khai thực hiện phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất", nếu các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất không thực hiện thì phải tạm dừng hoạt động.

Thái Cường

Theo Doanh nghiệp Việt Nam