Công ty Xuân Đỉnh phát hành 3.300 tỷ đồng trái phiếu

Năm 2021, Công ty Xuân Đỉnh phát hành thành công 3.300 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu này để tài trợ và đầu tư vào cổ phần Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DAT (DAT) hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Đỉnh vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản này đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Lô XDCCH2125001 có khối lượng phát hành là 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm và các kỳ hạn tính lãi tiếp là 4,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiết kiệm các ngân hàng kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán An Bình (ABS). Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý tài sản đảm bảo đều là Công ty cổ phần Chứng khoán KS. Lô trái phiếu này chỉ có 1 nhà đầu tư tổ chức ôm trọn.

Lô XDCCH2125002 có khối lượng phát hành là 11 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành lên đến 1.100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm và các kỳ hạn tính lãi tiếp là 4,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiết kiệm các ngân hàng kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán An Bình (ABS).

Lô XDCCH2125003 có khối lượng phát hành là 12 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành lên đến 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm và các kỳ hạn tính lãi tiếp là 4,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tiết kiệm các ngân hàng kỳ hạn 1 năm. Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán An Bình (ABS). Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý tài sản đảm bảo đều là Công ty cổ phần Chứng khoán KS. Lô trái phiếu này chỉ có 1 nhà đầu tư tổ chức ôm trọn.

Điều đáng nói là công ty Xuân Đỉnh đã phát hành các lô trái phiếu này từ tháng 3-4/2021 và thành công lô trái phiếu này từ thời điểm đó nhưng đến 13/5/2022 tức là hơn 1 năm sau thời điểm phát hành mới có thông tin công bố trên website của HNX.

Đáng chú ý hơn, Xuân Đỉnh phát hành các lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư. Xuân Đỉnh dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành các lô trái phiếu với tổng trị giá 3.300 tỷ đồng để tài trợ và đầu tư vào cổ phần Công ty cổ phần đầu tư xây dựng DAT (DAT) hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain. 

Mô tả tài sản đảm bảo cho thấy, tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu gồm:

-Toàn bộ quyền thu, quyền mua cổ phần và quyền mua phần vốn góp của Tổ chức phát hành phát sinh từ Hợp đồng cho vay và đầu tư ký ngày 24/3/2021 giữa tổ chức phát hành và DAT;

-Toàn bộ phần vốn góp trị giá tối đa 3.840 tỷ đồng của DAT bao gồm phần vốn góp trị giá 2.606 tỷ đồng hiện hữu và phần vốn góp tối đa 1.234 tỷ đồng sẽ được góp mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu trong Big Gain.

-Tài sản và quyền tài sản của Big Gain tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM (triển khai cùng chủ đầu tư hiện tại của dự án). Riêng tài sản đảm bảo là Tài sản và quyền tài sản của Big Gain tại dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, Quận 7 còn được dùng để bảo đảm cho các trái phiếu dự kiến được CTCP Kinh doanh nhà Sunshine chào bán riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 3.300 tỷ đồng trong quý 2/2021.

Một thông tin khác đáng chú ý là Xuân Đỉnh đã từng có giao dịch thế chấp toàn bộ quyền thu, quyền mua cổ phần và quyền mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh phát sinh từ Hợp đồng cho vay và đầu tư số 01/HĐĐT/XĐ-DAT ngày 24/03/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Đỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng DAT cho Chứng khoán KS là bên quản lý tài sản đảm bảo.

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến công ty Big Gain là công ty này tuy ít tiếng tăm trên thị trường nhưng từng có rất nhiều giao dịch với các bên "nổi tiếng". Ví dụ như ông chủ Bất động sản Phát Đạt (PDR) cũng từng thế chấp rất nhiều cổ phiếu PDR tại đây. 

Ngô An

Theo Chất lượng và Cuộc sống