HBC sắp chia cổ tức "khủng” tỷ lệ 50%

Ngày 16/5 vừa qua, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 50%.

Năm 2017, dù có nhiều biến động, nhưng nhiều chỉ tiêu kết quả kinh doanh của HBC vẫn có mức tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán cho thấy, năm 2017 vừa qua, tổng doanh thu của Hòa Bình đạt 16.219 tỷ đồng, tăng 48,6% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đóng góp 16.048 tỷ đồng, tăng trưởng 48,7% và doanh thu từ hoạt động tài chính mang về 121 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, chi phí tài chính năm 2017 của Hòa Bình lại tăng đột biến 75,9% lên 268 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 265 tỷ đồng, khiến mảng này ghi nhận khoản lỗ hơn 147 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giá vốn bán hàng và các khoản chi phí bán hàng của Hòa Bình tăng quá nhanh lên 14.350 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ 9.533 tỷ đồng.

Kết quả, lũy kế cả năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 1.073 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 860 tỷ đồng, tăng lần lượt 50,1% và 51,4% so với năm 2016.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Hòa Bình đã tăng 22,2% so với đầu năm lên 13.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 823 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của Hòa Bình đã tăng 19,8%, từ 9.619 tỷ đồng lên 11.531 tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng tài sản của Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Hòa Bình mới đây đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để chia cổ tức cho cổ đông, với tỷ lệ “khủng” là 50%.

Với 129,85 triệu cổ phiếu HBC đang lưu hành trên sàn chứng khoán, dự kiến Hòa Bình sẽ phát hành thêm 64.925.378 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành trích từ phần lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017.

Ngày 28/5/2018 là ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký nhận cổ tức năm 2017.

Được biết, liên quan đến những tin đồn bị đối tác "xù nợ", từ cuối tháng 10/2017 đến nay, giá cổ phiếu HBC giao dịch trên sàn thường xuyên giảm mạnh. Đến nay, mặc dù sóng gió đã qua đi nhưng mã cổ phiếu này vẫn chưa ổn định để tăng trở lại, đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, giá HBC chỉ còn ở mức 39.250 đồng/cổ phiếu, giảm 11,6% so với đầu năm

Theo Hương Nguyên/ Báo Thời Đại

Tin liên quan